De to politifolkene fikk ikke politijobb. Da sendte NAV dem på arbeidstrening - til Nordland politidistrikt.

To politifolk meldte seg arbeidsledige etter at de ikke fikk jobb i politiet. Da sendte NAV dem på arbeidstrening til Nordland politidistrikt. Nå jobber de i politiet og får dagpenger fra NAV. – Det er ille, sier topptillitsvalgt.

HÅPLØS SITUASJON: - Jeg har egentlig ikke ord. Jeg kunne brukt mange, men jeg blir litt ordløs, sier lokallagsleder Marina Sørgård i PF Nordland.
Publisert Sist oppdatert

Mens Sør-Vest politidistrikt har sett seg nødt til å ansette tilkallingsvikarer, som kan steppe inn når de ikke har mange nok politifolk på jobb, har Nordland politidistrikt knyttet til seg to politiutdannede som går på Nav.

– Vi har to politiutdannede som jobber hos oss gjennom NAV.  De får ikke lønn av politidistriktet, men får dagpenger gjennom NAV og er på arbeidstrening hos oss, forteller lokallagsleder Marina Sørgård i PF Nordland.

Hun forteller at de to meldte seg arbeidsledig til Nav, som igjen tok kontakt med politidistriktet på bakgrunn av den kompetanse de har.

– Så har vi fått spørsmål om de kan jobbe i politiet, siden de er politiutdannede. Det har ledelsen sett på og siden vi er inkluderende arbeidsplass (IA-bedrift), så derfor ledelsen at det var en mulighet for at de kunne jobbe hos oss. Vi har alle stor omsorg for de politiutdannende som går uten jobb. De har knapt jobbet ett år i politiet. Hvis de går inn i et annet yrke er det fare for at de faller bort fra politiyrket, fortsetter Sørgård.

Får ikke tjenestebevis

Hun forteller at de hverken har politimyndighet eller begrenset politimyndighet.

– De har ingen ansettelsesforhold og ingen stillingskode siden de er på tiltak fra Nav. De får heller ikke tjenestebevis og får uniform. De skal aldri dekke noen grunnbemanning.

– Hva tenker du om dette?

– Jeg synes det er bra for dem, for det er fryktelig hvis de blir gående for lenge uten jobb, eller går over i andre yrker når vi virkelig trenger politi. Det er håpløst. Det er ille at vi har så mange arbeidsledige politiutdannede som ikke får jobb i politiet, og at den eneste måten de får jobbe hos oss på er gjennom arbeidstrening på Nav. Jeg har egentlig ikke ord. Jeg kunne brukt mange, men jeg blir litt ordløs, fortsetter Sørgård.

Store nedbemanninger

Bare siden årsskiftet har Nordland politidistrikt kuttet 17,3 politiårsverk. Nå kan det bli langt flere.

– Vi må ta ned antall ansatte. For den største budsjettposten hos oss er ansatte, det utgjør 80 prosent av budsjettet. Nå planlegger vi et nedtrekk på opptil 50 stillinger, forteller Sørgård.

Hun sitter i arbeidsgruppen som utreder dette.

NRK omtalte saken først.

Hvis det skjer, vil det få store konsekvenser for politidistriktet.

– Nå er det litt ostehøvelkutt og vi prøver å ta det der det smerter minst, men det smerter uansett. Det er et veldig tøft arbeid. Det er vanskelig for du må ta ned på viktige funksjoner, som på etterforskerstillinger eller de som driver med forebyggende, for vi må opprettholde beredskapen, forsetter Sørgård.

Lokallagslederen forteller at budsjettsituasjonen har vært tøft nok så langt i år.

– Nå begynner vi å snakke om reservetjenester, og det ønsker vi oss ikke tilbake til. Den tjenesten vi nå levere til befolkningen, det er den som skaper trygghet. Nå har vi blant annet klart å få til en turnus ute i Lofoten og Vesterålen, men begynner å snakke om at vi skal ta det ned til reservetjenester der. Det tror jeg befolkningen ikke blir glad for, fortsetter Sørgård.

Lite lys i tunnelen

– Vi ser ikke noe fremtid eller mulighet for ansettelse for de som går arbeidsledig. Hvis det her skal vedvare kan det ta lang tid før det blir ansatt folk igjen. Vi lyser ut noen stillinger, men bare de mest nødvendige. Vi holder mange stillinger vakante, fordi vi må nedbemanne på grunn av økonomien, sier lokallagslederen videre.

Hun peker på regjeringen.

TIPS POLITIFORUM

Har du tips i denne eller andre saker om stramme politibudsjett? 

Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post oda@pf.no eller tlf. 92 05 15 45, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

– De har litt å svare for. Det er arbeidsoppgaver nok. Arbeidet med nedbemanningen tar forferdelig mye tid og det er en forferdelig vanskelig jobb, fordi vi har ingen å miste. Vi trenger mer folk. Regjeringen har gitt oss en umulig arbeidsoppgave med det budsjettet som nå blir fremlagt for 2024. Vi ser ikke noe lyst på 2025 heller, avslutter Sørgård.

Politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt ønsker ikke å kommentere at distriktet har to politiutdannende på arbeidstrening.

Videre sier hun at arbeidsgruppen fortsatt holder på med sitt arbeid, og skal etter planen levere sin anbefaling til ledelsen i politidistriktet i slutten av november.

«Så vil det deretter være en prosess hvor vi blant annet vil involvere tillitsvalgte gjennom Informasjons- og drøftingsmøter.» 

Hvor langt tid  denne prosessen vil ta ønsker hun ikke å forskuttere. 

«Politidistriktet må foreta nødvendige grep for å klare å møte de økonomiske rammene vi er forespeilet i 2024, men den endelige beslutningen vil vi foreta i nær dialog med de tillitsvalgte. Det er min i intensjon å finne en balanse i bemanningen som gjør oss i stand til å levere på samfunnsoppdraget, samtidig som vi drifter politidistriktet i økonomisk balanse.»

Per i dag estimerer politidistriktet med et merforbruk for inneværende år på fem millioner kroner.

Rettelogg:

13. november klokken 15.33: I en tidligere versjon av denne saken sto det at politifolkene fikk arbeidsavklaringspenger fra NAV. Det korrekte er at de får dagpenger.

Powered by Labrador CMS