Sør-Vest politidistrikt styres fra politihuset i Stavanger.

Budsjettkrisen i politiet:

Sør-Vest PD har ansatt ringevikarer: – Utnyttelse av unge nyutdannede

– Dette er utnyttelse av unge nyutdannede kolleger som står uten fast arbeid, og som sårt trenger jobb og faste rammer i politietaten, sier lokallagsleder Per Anders Røsjorde i PF Sør-Vest politidistrikt.

Publisert

Stramt politibudsjett gjør at Sør-Vest politidistrikt har sett seg nødt til å ansette tilkallingsvikarer, som kan steppe inn når de ikke har mange nok politifolk på jobb.

Bare siden årsskiftet har politidistriktet mistet 20 politiårsverk.

«Sør-Vest politidistrikt har for tiden fire politibetjenter som er meldt inn som tilkallingsvikar», skriver Modolf Haraldseid, avdelingsdirektør for stab for HR og HMS i Sør-Vest politidistrikt, i en e-post til Politiforum.

Tilkallingsvikarene settes inn i ledige vaktsett når arbeidsplanen rulles ut.

«I gjeldende arbeidsplanperiode er det en del spredte vaktsett som er ledige. Årsaken til disse ledighetene er at mange av våre faste medarbeidere har fravær grunnet kurs på nytt elektrosjokk våpen og ny pistol samt instruktøravgivelser», skriver han videre.

Tidligere sommervikarer

Haraldseid legger til at tilkallingsvikarene ved utrulling av arbeidsplan vet hvilke vaktsett de er satt opp på i arbeidsplanperioden.

«Det opprettes arbeidsavtale for det enkelte vaktsett som disse vikarene tjenestegjør. Denne formen for midlertidig ansettelse har typisk vært benyttet for enkelte politibetjenter som har vært sommervikarer hos oss og som ikke har fått annen jobb i politiet etter at sommerferieperioden er over, men har vært bosatt i vårt nærområde. Tidligere år har den eller de vanligvis fått jobb i løpet av høsten og gått inn i faste eller midlertidige stillinger i et politidistrikt», skriver Haraldseid videre.

Politidistriktet har benyttet seg av denne formen for engasjement sporadisk i flere år, og da gjerne i noen uker utover høsten.

«Det har vært til nytte for vår tjenesteplanlegging og jeg vil hevde det har vært til nytte for den enkelte vikar som på dette viset har fått beholde sin tilknytning til etaten i en periode mens de har vært arbeidssøkende», fortsetter Haraldseid.

– Praksisen skulle opphøre

Lokallagsleder Per Anders Røsjorde i PF Sør-Vest politidistrikt reagerer.

UTNYTTELSE AV NYUTDANNEDE:: - De får ingen forutsigbarhet, eller de samme arbeidsvilkårene som de andre kollegene, mener Per Anders Røsjorde i PF Sør-Vest.

– Vi ble kjent med denne praksisen ved en tilfeldighet på et møte med arbeidsgiver. Denne praksisen ble også tilfeldig kjent for oss i 2019. Da problematiserte vi denne, og fikk en forståelse av at denne type praksis skulle opphøre. Dermed var overraskelsen stor når vi nok en gang ved tilfeldighet ble klar over at arbeidsgiver bare har fortsatt, eller begynt praksisen på ny. Ettersom vi vet lite om dette, så blir det antagelser om hvor dette foregår. Derfor har vi nå bedt om en full redegjørelse fra arbeidsgiver til neste IDF-møte, sier han.

– Er det innafor at politidistriktet gjør det?

– Nei. Det er mange grunner til at politidistriktet ikke bør drive med dette. Dette er utnyttelse av unge nyutdannede kolleger som står uten fast arbeid, og som sårt trenger jobb og faste rammer i politietaten. De får ingen forutsigbarhet, eller de samme arbeidsvilkårene som de andre kollegene, sier han

Videre peker Røsjorde på at det er et viktig HMS-aspekt i dette hvor det også åpenbarer seg en rekke spørsmål. 

Denne praksisen dekker bare over det reelle behovet for ressurser og gjør oss svært sårbare.

– Politiet er en profesjonell beredskapsorganisasjon og de skal være en anstendig arbeidsgiver. Denne praksisen dekker bare over det reelle behovet for ressurser og gjør oss svært sårbare. Distriktet må ansette folk i hele faste stillinger, eller omprioritere de ressursene vi allerede har til de områdene som er prioritert. Nå blir det fra tue til tue og brannslokking i alle hjørner, avslutter han.

– Unntakstilstand

Modolf Haraldseid kommenterer lokallagsleder Per Anders Røsjorde i PF Sør-Vest, slik:

«Dette er ikke en praksis som vi ser for oss fremover. De fire tilfellene som det vises til er unntakstilfeller som er iverksatt fordi man har fått større utfordringer med å sy sammen arbeidsplanene enn det som er vanlig. Man har derfor brukt sommervikarer noe lenger enn det som var planlagt.»

Videre legger han til at situasjonen også er spesiell ved at uvanlig mange utdannede polititjenestepersoner ønsker arbeid i politiet.

«Dette har selvsagt sammenheng med ressurssituasjonen og at vi har vært nødt til å redusere med relativt mange stillinger, samtidig som det er en ganske travel høst med mye opplæring. Vi vil likevel påpeke at det er lovlige arbeidskontrakter- etter gjeldende regelverk, men som nevnt ingen praksis som vi planlegger fremover», skriver  Haraldseid avslutningsvis.

 Politiforum har også bedt justisminister Emilie Enger Mehl om en kommentar til praksisen.

«Dette faller innenfor politimesterens ansvarsområde, så vi må henvise til det aktuelle politidistriktet, evt POD», skriver senior kommunikasjonsrådgiver Camilla Samuelsen Fosse i Justisdepartementet.

TIPS POLITIFORUM: Hvordan påvirkes du av budsjettsituasjonen i politiet? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post oda@pf.no eller tlf. 92 05 15 45, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS