Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) fungerer som justisminister når Tor Mikkel Wara har permisjon.
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) fungerer som justisminister når Tor Mikkel Wara har permisjon.

Dale forhandler om både politibudsjettet og samferdselsbudsjettet

I budsjettforhandlingene er det samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) som taler justisfeltets sak. Samtidig skal han skaffe penger til eget departement.

Publisert

Etter at justisminister Tor Mikkel Wara ble innvilget permisjon, overtok partikollega og samferdselsminister Jon Georg Dale «inntil videre ansvaret for justis- og innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet».

Han ble dermed i praksis regjeringens femte justisminister på 14 måneder.

Budsjettforhandlinger uten Wara

Når regjeringen denne uken avholder sin budsjettkonferanse på Hurdalsjøen, er det dermed samferdselsministeren som ivaretar justisfeltets - og dermed politiets - interesser i neste års statsbudsjett. 

Samtidig forhandler han om penger til sitt eget departement.

– Fungerende statsråd Jon Georg Dale har det formelle ansvaret mens Wara er i permisjon, bekrefter Justisdepartementets kommunikasjonsavdeling i en e-post til Politiforum.

– Hvordan blir justissektorens økonomiske behov ivaretatt når ansvarlig statsråd ikke er til stede?

– Justisminister Dale er til stede under konferansen og justissektorens økonomiske behov blir godt ivaretatt under budsjettforhandlingene av statsråd Dale i samarbeid med øvrig politisk ledelse i departementet, svarer kommunikasjonsavdelingen.

Regjeringen varsler stramt budsjett

Da regjeringen innledet budsjettkonferansen på tirsdag, understreket statsminister Erna Solberg (H) at det er i gode tider man må kutte i budsjettet - mens finansminister Siv Jensen (Frp) advarte regjeringskollegene om at «her blir det kamp» om pengene i neste års statsbudsjett. 

– I lys av disse uttalelsene, er det da bekymringsfullt at ansvarlig statsråd for justisfeltet ikke er til stede under forhandlingene?

– Ansvarlig statsråd, som nå er statsråd Jon Georg Dale, er til stede under forhandlingene og justisfeltets behov blir godt ivaretatt, understreker kommunikasjonsavdelingen.