PHS-avslutning i Oslo rådhus juni 2018.

Statsbudsjettet 2019

Stadig mindre til nyansettelser

Regjeringen har aldri bevilget mindre penger til ansettelser av nyutdannede enn i neste års statsbudsjett.

Publisert

Kun 50 millioner kroner foreslås bevilget til ansettelser av nyutdannede politistudenter i 2019.

Det er nok til å ansette 180 nyutdannede politifolk fra høsten 2019, regnet ut fra kostnaden for ett politiårsverk (PB1) og basert på at de nyutdannede får jobb i siste kvartal av året. Tidligere finansierte de stillinger fra sommeren når studentene var nyutdannede.

En gjennomgang Politiforum har gjort, viser at dagens regjering aldri har brukt mindre penger til formålet enn de gjør nå. 

De 50 millionene skal dekke «om lag 180 nye politiårsverk» i 2019. Det blir dermed kamp om jobbene for de 700 nyutdannede som går ut fra Politihøgskolen (PHS) neste sommer.

– Vårt forslag viser at regjeringen følger opp målsetningen om to polititjenestepersoner per 1000 innbyggere på nasjonalt plan innen 2020, også i 2019-budsjettet, hevder justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) i en pressemelding.

Mindre og mindre

Til sammenligning ble det satt av 131 millioner kroner til ansettelser av nyutdannete i år, men kun etter press fra KrF. Regjeringspartiene Høyre og Frp ville i utgangspunktet ikke bevilge penger til å ansette nyutdannede fra PHS i 2018.

I de fire statsbudsjettene for årene 2014-2017, bevilget regjeringen henholdsvis 164, 165, 163 og 167 millioner kroner til ansettelser av nyutdannede.

Penger til nyutdannede

Så mye penger har dagens regjering bevilget til ansettelser av nyutdannede:

2014: 164 millioner*
2015: 165 millioner
2016: 163 millioner
2017: 167 millioner
2018: 131 millioner**
2019: 50 millioner

* Foreslått av forrige regjering, og videreført etter regjeringsskiftet.
** Regjeringspartiene H og Frp ville i utgangspunktet ikke bevilge penger til nyansettelser, men beløpet kom inn i budsjettforliket med KRF og V.

– Det er ingen tvil om at vi er skuffet. Vi har konkretisert et mål som er mye høyere enn 50 millioner kroner. Når vi fikk 131 millioner kroner i fjor, og bevilgningen nå går ned til 50, så er det altfor lavt, sier Lisa Figenschou, leder for Politiets Fellesforbunds studentforening, PF Politistudentene.

– Et statlig ansvar

Ett politiårsverk er av Politidirektoratet beregnet til 1.067.300 kroner årlig (PB1). Den såkalte «helårsvirkningen» – årskostnaden for de 180 nye stillingene neste år – blir på inntil 200 millioner kroner i 2020, ifølge pressemeldingen fra regjeringen.

Figenschou er bekymret for jobbframtiden for seg selv og sine medstudenter.

– I og med den stramme politiøkonomien, som særlig har rammet nyansettelser de siste årene, så er det behov for mer penger. Målet må være at alle politifolk skal ut i jobb. Og det er et statlig ansvar. Man kan ikke ta på seg ansvaret for å utdanne mennesker og la dem stå uten jobb, sier hun.

Jobb er hovedsaken

For de 720 politistudentene som skal ut i jobbmarkedet neste år, er jobbsøking et gjennomgangstema. Arbeidssituasjonen for nyutdannede er også en viktig sak for studentforeningen.

– Det er hovedsaken vår, og der vi legger mest av våre ressurser, sier Figenschou.

Hun har akkurat begynt på PHS, og forteller at jobbutsiktene var noe hun vurderte før hun søkte seg inn.

– Det folk som vurderer å søke seg inn på PHS lurer på, er jo om det er mulig å få jobb. Særlig når det er snakk om et profesjonsyrke, som politiet, er det enda viktigere at staten tar ansvar for at de som utdannes, faktisk får jobb.

POD: – Ikke nok penger

Politidirektør Odd Reidar Humlegård bemerker i en pressemelding at kun halvparten av kostnadene knyttet til ønsket bemanningsvekst er forslått lagt inn i statsbudsjettet.

– Politiet har lagt til grunn i sine budsjett- og bemanningsplaner for 2019 at det kommer en fullfinansiering av de nye stillingene. Den foreslåtte bevilgningen er ikke nok til å finansiere at alle nyutdannede får jobb i politiet etter endt utdanning. Vi avventer endelig budsjett og tildelingsbrev og de føringer som ligger der før budsjettet skal fordeles internt, sier Humlegård.

PRESISERING: Politiforum skrev først at regjeringen bare ga nok penger til 93,6 stillinger.  Regjeringen mener de øremerker nok til 180 stillinger, ikke litt over 90. Dette fordi de nå finansierer stillingene fra siste kvartal av året, og ikke siste halvår, slik man har gjort før.

Powered by Labrador CMS