Årets avgangsstudenter fra Politihøgskolen (PHS) får muligheten til å søke på 350 nye stilinger.
Årets avgangsstudenter fra Politihøgskolen (PHS) får muligheten til å søke på 350 nye stilinger.

350 nye politistillinger i 2014

Politiet får 350 nye politioperative stillinger i år. Flest nye stillinger går til Oslo (67), Romerike (27), Rogaland (26) og Hordaland (26).

Publisert Sist oppdatert

Det går fram av det såkalte disponeringsskrivet fra Politidirektoratet (POD), som ble offentliggjort i dag.

«Alle som har bestått eksamen fra Politihøgskolen skal kunne tilbys jobb så raskt som mulig i løpet av 2014», skriver POD i en pressemelding. Der uttaler også assisterende politidirektør Vidar Refvik følgende:

– Politiet er tilført betydelige ressurser. Dette styrker arbeidet med å forebygge og bekjempe kriminalitet og skape trygghet for befolkningen. Hoder og hender er vår viktigste ressurs.

Ingen stillinger til Finnmark

De 350 nye stillingene fordeles slik på de forskjellige politidistriktene:

 • Oslo 67
 • Romerike 27
 • Rogaland 26
 • Hordaland 26
 • Østfold 25
 • Sør-Trøndelag 19
 • Haugaland og Sunnhordland 16
 • Søndre Buskerud 14
 • Sunnmøre 12
 • Salten 10
 • Nordmøre og Romsdal 10
 • Agder 9
 • Follo 8
 • Troms 7
 • Vestoppland 6
 • Sogn og Fjordane 5
 • Gudbrandsdal 5
 • Asker og Bærum 5
 • Vestfold 5
 • Hedmark 4
 • Nordre Buskerud 4
 • Telemark 4
 • Nord-Trøndelag 4
 • Helgeland 4
 • Midtre Hålogaland 0
 • Vestfinnmark 0
 • Østfinnmark 0

I tillegg er 16 stillinger øremerket Politiets sikkerhetstjeneste (PST), mens 12 stillinger ikke er fordelt.

Må gi nettovekst

I disponeringsskrivet understrekes det at flere av politidistriktene ikke har oppfylt et krav om at antallet tildelte stillinger for 2013, måtte medføre en reell nettovekst i stillinger.

«De politidistrikt som ikke har foretatt ansettelser i forhold til kravet i 2013, må raskest mulig bringe dette i orden i 2014. […] Politidistrikt som ikke har måloppnåelse i 2013 vil ikke få midler til de nye stillingene de er tildelt i 2014 før det kan dokumentere måloppnåelse for 2013 og 2014», understreker POD.

I tillegg til de 350 politioperative stillingene, er det også satt av midler til 70 nye sivile stillinger i 2014 og 2015. Disse fordeler seg på 30 årsverk til grensekontroll, 29 årsverk til datakriminalitet og 11 årsverk til økonomisk kriminalitet.

Powered by Labrador CMS