Studenter ved PHS på rekke. Spørsmålet er om de ikke må gå på ulike linjer gjennom hele studiet i framtiden.
Studenter ved PHS på rekke. Spørsmålet er om de ikke må gå på ulike linjer gjennom hele studiet i framtiden.

– Bør vurderer å dele opp politi­ut­danningen i ulike linjer

Ny rapport.

Publisert

En arbeidsgruppe som på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert politiets behov for kompetanse de kommende årene, mener man må vurdere om politiutdanningen kan deles opp i faglinjer eller spesialiseres på andre måter.

Politiet vil i framtiden trenge mer spesialisering innen etterretning, forebygging, etterforskning og operative disipliner, i tillegg til den klassiske politigeneralisten, mener arbeidsgruppen. 

Eksempler på saker som vil kunne kreve spesialisering er nettovergrep og ID-tyverier. Sistnevnte saker kan kreve kompetanse innen cyber, økonomi og ID-dokumenter.

Arbeidsgruppen foreslår at flere skal rekrutteres fra sivile utdanninger innen informatikk, teknologi, økonomi og analyse. Ifølge poltii.no foreslår arbeidsgruppen også at det opprettes et kunnskapssenter for politietaten.

Samtidig påpeker rapporten fra arbeidsgruppen at andelen generalister og operative mannskaper ikke bør reduseres. Den nye kompetansen bør i stedet komme i tillegg til klassiske politifolk.

LES OGSÅ: Det som var jobben for spesialister i går, blir jobben for generalister i framtiden.

Powered by Labrador CMS