Politiforfatter: Jørn-Kr. Jørgensen har skrevet bok om Oslos berømte og beryktede tidligere hovedpolitistasjon i Møllergata 19.
Politiforfatter: Jørn-Kr. Jørgensen har skrevet bok om Oslos berømte og beryktede tidligere hovedpolitistasjon i Møllergata 19.

Tar vare på viktig politihistorie

Det ligger mye historie i den gamle politistasjonen i Møllergata 19 i Oslo. Jørn-Kr. Jørgensen har samlet mye av den viktigste politihistorien i boka «Møllergata 19 - trøster og tyrann».

Publisert

Selv om det er umulig å få med seg alt som har skjedd ved Møllergata 19 siden politihovedkvarteret åpnet der sommeren 1866 og frem til fraflyttingen over hundre år senere, har Jørn-Kr. Jørgensen fått med seg mye.

I sin bok om den gamle hovedpolitistasjonen i Oslo, har han forsøkt å gi et lite innblikk i hvordan det var, hvordan det utviklet seg og gjenfortelle historiene til menneskene som var en stor del av politihovedkvarteret.

– I løpet av nærmere 40 år i politiet som sivilt ansatt, har jeg fått med meg mye av det som har skjedd i korridorene og på kontorene. I alle disse årene har jeg samlet stoff og lagt til side, med tanken at jeg kom til å få bruk for det en dag, sier Jørgensen.

Brukte alle helger

De tre siste årene har forfatteren brukt alle kvelder og helger på å gå gjennom alle notater, artikler og meddelelser, som tilslutt har ført til en viktig politihistoriebok.

– Målet mitt har vært å ta vare på historien til Møllergata 19, både som politihus, men også som fengsel, sier Jørgensen.

Forfatteren mener at norsk politihistorie står i fare for å bli glemt og tror derfor at boken kan bidra til at man ikke gjør samme feil om igjen. Han har også vært opptatt av at alt som kommer frem i boken skal stemme.

– For meg har det vært viktig at det som står på trykk skal være riktig, så om noen skulle ha noen innvendinger er det bare å si fra.

Noe av det som har opptatt forfatteren ekstra mye, er historiene fra krigen.

– Dette er noe som opptar meg spesielt. Og historiene fra krigen er noe som representerer den mørkeste tiden. I boka kommer også ting som ikke er kjent fram, sier Jørgensen.

Forfatteren forteller at han gjerne skulle fortalt historien til alle som jobbet ved politihuset eller var innom fengselet, men i og med at det rett og slett blir for mange historier for en bok på 374 sider, har han valgt å trekke fram noen. Han har de siste årene snakket med mange familier og venner av dem han trekker fram.

– Det er dessverre ikke gode nok arkiver for all informasjon. Det finnes mapper og historier som er borte, sier Jørgensen, og kommer med en formaning:

– Noe som er meningsløst i dag, kan være verdifullt allerede i morgen.

Godt hjertelag

Selv har han vokst opp på Oslos østkant og alltid hatt et godt forhold til politiet, på tross av at han selv tilbragte en natt som arrestant i kjelleren på Møllergata 19 i 1974 etter en misforståelse.

– Jeg er ikke i noen journal og ikke i noen protokoll. Hendelsen kom heller ikke på mitt rulleblad, smiler Jørgensen.

For forfatteren ble hentet av en kjent politimann og kjørt hjem igjen. Og den dag i dag trekker han frem denne hendelsen som et godt eksempel på hvordan polititjenestemenn skal være.

– Skal du lykkes som politimann, må du ha godt hjertelag. Du kan folde hendene, men du må se gjennom. I politiet må det være rom for en viss romslighet, og jeg tror de som har lykkes i politiet er de som har brukt hjertet sitt, sier Jørgensen.

I boken har forfatteren også lagt ved et opptrykk av heftet «Kristiania by’s inddeling - politikredse og patruljestationer», fra 1893.

– Det er et verdifullt stykke historie. Jeg fant heftet hos Antikvariatet i Oslo og har trykket det opp igjen og lagt det ved i boka. Dette er politihistorie av beste sort og merke, avslutter Jørgensen.