Politiet alene har ikke ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap

Bokas kvalitet og potensiale som kunnskapsgrunnlag og dokumentasjon svekkes dessverre ved flere feil og misvisende beskrivelser.

Publisert

Flere fagmiljøer tilknytta Forsvarets høgskole (FHS) har gått sammen og utga i april 2019 boka «Det nye totalforsvaret». Boka drøfter, belyser og utfordrer dilemmaer ved utviklingen av totalforsvaret, og den belyser også delvis det totalforsvaret vi hadde under den kalde krigen.

Gjennomgående er det brukt et lettlest og ledig språk. Vi trenger litteratur til å reflektere over dilemmaer og vi trenger litteratur som fundament i kompetanseutvikling. Boka treff er godt for begge formål, men preges av den noe endimensjonale oppfatningen av politiet som ansvarlig etat for samfunnssikkerhet i fred, og Forsvaret som overtar i sikkerhetspolitiske kriser og krig.

Bokas styrke ligger i at den viser hvordan samfunnet har endret seg, og hvorfor det tilsvarende er behov for et annet totalforsvar enn det vi hadde under den kalde krigen.

Fakta 

Tittel: Det nye totalforsvaret
Forfatter: Fagmiljø tilknyttet Forsvaret
Forlag: Gyldendal
Sider: 176

Under den kalde krigen skulle totalforsvaret sikre mobilisering og oppsetting av både den sivile og militære delen av totalforsvaret. Den sivile delen av totalforsvaret skulle støtte Forsvaret slik at det ble satt på krigsfot. I dag er behovet for storstilt mobilisering borte. Dagens totalforsvar skal utformes slik at det tilpasses dagens samfunn og dagens sikkerhetspolitiske rammer.

 

Bokas kvalitet og potensiale som kunnskapsgrunnlag og dokumentasjon svekkes dessverre ved flere feil og misvisende beskrivelser. 

LES OGSÅ: Et komplisert spindelvev av mystiske hendelser

Et eksempel er: «I fredstid er det politiet som har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap». Vi har et eget direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap, nå også en egen statsråd. Fylkesmannen er i samfunnssikkerhetsinstruksen gitt ansvar for å samordne et sivile-militære arbeidet i fylket og i totalforsvaret. Til sist er det Fylkesmannen som har innsigelsesrett for hensyn til samfunnssikkerhet i plansaker, etter plan og bygningsloven.

Et savn er også en beskrivelse av foranledning og opprettelsen av politiets utryk- ningsenheter (UEH) i 1986. Foranledningen for opprettelsen var særlig trusselen fra sovjetiske spesialstyrker (Spetznaz).

Boka anbefales og bør være litteratur for alle som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap, enten det er offentlig forvaltning, næringsliv, frivillige organisasjoner eller akademia. 

LES OGSÅ: Nyttig om Forsvarets bistand til politiet

Powered by Labrador CMS