Bildet er tatt under en PLIVO-øvelse på Jessheim storsenter i 2019.

Bokanmeldelse: Grundig om beredskap

Forfatterne poengterer viktigheten av at alle aktørene behersker det grunnleggende før en øver på store og komplekse scenarier.

Publisert

De tre forfatterne har variert bakgrunn fra blant annet høgskolestudier i beredskapsledelse, politiet, forsvaret, Statens vegvesen og oljenæringen, og nå har de skrevet en bok om både beredskapsøving og -læring.

Forfatterne går ganske grundig til verks, og beskriver både hjernens mekanismer for risikoforståelse og ulike modeller for læring, og legger i første del en godt fundamentert plattform for viktigheten av god og hensiktsmessig øvingsvirksomhet. Etter min smak kunne de vært mindre omstendelige i denne delen, og dermed gjort boka mer lettlest uten at det ville gitt særlig mindre utbytte.

Korte sammendrag ved slutten av hvert kapittel ville heller ikke gjort noe. Forfatterne hopper lett bukk over kostnadsaspektet ved beredskap, og styrer dermed unna det evige dilemmaet med å prioritere beredskap, trening og øvelser mot andre veldig gode formål. 

Andre del omhandler planlegging av øvelser. Boka kan kritiseres for å bringe lite nytt, men jeg fant mye nyttig i denne delen.

Fakta

Tittel: Beredskapsøving og -læring
Forfattere: Bjørn Pollestad, Morten Sommer og
Tommy Steinnes
Forlag: Fagbokforlaget
Sider: 219

Riktignok kan store modeller og organisasjonskart for øvelser virke voldsomt, men forfatterne poengterer viktigheten av at alle aktørene behersker det grunnleggende før en øver på store og komplekse scenarier. Det er altså både mulig og hensiktsmessig å prioritere trening og øvelser i mindre omfang før en drar i gang store samvirkeøvelser.

På tross av en seig start likte jeg boka godt til slutt. Den har nok mye å tilføre de som planlegger øvelser, særlig i forhold til å beherske det enkle før en bygger på, og også ledere av operative enheter vil nok ha godt utbytte.

Powered by Labrador CMS