Liv Finstads bok - Hva er politi

En kritisk politivenn med nyttig observasjon

Liv Finstad, professor i kriminologi, bør være kjent for de fleste som jobber i politiet. Hvis noen skulle være i nærheten av å gi et utfyllende svar på spørsmålet «Hva er politi?», måtte det bli henne.

Publisert

Boka starter med å ta for seg spørsmålet «hva politiet er?», selvfølgelig uten å gi et presist svar. For det kommer an på. Og nettopp det er Liv Finstad god til – å se på politiet med ulike briller. Dette gir boka en god dimensjon. For dette er en bok som tar leseren gjennom mange perspektiver om hva politiet gjør, hvorfor de gjør det sånn, og hva de egentlig burde gjøre.

Finstad karakteriserer seg selv som en «kritisk venn» av politiet, og hun er ikke redd for å være nettopp kritisk til en del av det politiet gjør. Hun kan med stor innsikt og forståelse redegjøre for hvorfor politiet gjør som de gjør, men i neste sekund rapper hun hele etaten over fingrene og sier «slik burde etaten egentlig gjøre det». Man kan godt være uenig med Finstad i disse konklusjonene, men det er ikke lett. For Finstad går i dybden, på både forskning og praksis. Her finner du ingen forutinntatte overflatekonklusjoner, og derfor er det kanskje viktigere å lytte enn å forsøke å argumentere mot.

Boka tar for seg mange aspekter ved politiyrket: Kjerneoppgavene, autoritet, «stopp og sjekk»-metoden, kunnskapsorientering, og selvfølgelig kulturbegrepet. Og mye mer. Spesielt interessant er delen om kunnskap. For kunnskap er ikke en entydig størrelse i Finstads verden, og når vi nå har «blitt» en kunnskapsbasert etat…kan denne delen av boka være en øyeåpner for mange.

De som har lest den smått legendariske «Politiblikket» fra 2000 vil nok gjenkjenne en del. Men verden, og Liv Finstad, har blitt klokere siden den gang. Leseren blir ikke bare satt inn i relevant lovverk som regulerer politiets virke, men også oppdatert forskning om temaene det redegjøres for. Når Finstad i tillegg har en så god innsikt i politiets tjenesteutøvelse blir dette en bok som kan anbefales på det sterkeste for alle som er opptatt av politietaten.

«Hva er politi?» er rett og slett en veldig god fagbok om politiet.

Fakta:

Hva er politi?
Av Professor Liv Finstad, PHS
Universitetsforlaget
160 sider

Powered by Labrador CMS