Midlertidig bevæpning forlenges

Den midlertidige bevæpningen av innsatspersonell i politiet forlenges i åtte uker regnet fra 8. januar 2021, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

På bakgrunn av PSTs vurdering om at terrortrusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet, ble politiet i slutten av november i fjor bevæpnet for en periode på inntil seks uker.

Nå har Politidirektoratet fått samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet til å forlenge den midlertidige bevæpningen med inntil åtte nye uker fra og med 8. januar 2021, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

− Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende behovet for å treffe tiltak som svarer på utviklingen i trusselbildet. Politidirektoratet vurderer situasjonen i dag som uendret, og har på bakgrunn av dette anmodet Justis- og beredskapsdepartementet om en forlengelse av den midlertidige bevæpningen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i pressemeldingen.

Det vil bli foretatt en ny vurdering av om ordningen skal oppheves eller forlenges etter at de åtte ukene har gått.

Da den midlertidige bevæpningen ble innført i november i fjor, presiserte POD at det ikke forelå noen konkret trussel mot Norge, men at hendelsene i Europa den senere tiden var en påminnelse om at politiet alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Politidirektoratets rolle er å koordinere politiets innsats og iverksette tiltak som sikrer en best mulig beredskap i hele landet. Trusselnivået er uendret, men på bakgrunn av den skjerpede trusselen har politiet iverksatt tiltak vi mener er nødvendige, sa Bjørnland i en pressemelding den gang.

Politiforum har tidligere fortalt at PSTs trusselvurdering beskriver det som sannsynlig at et eventuelt angrep motivert av ekstrem islamisme vil utføres av en enkeltperson som angriper folkeansamlinger eller symbolmål som politi- og forsvarspersonell. De mener også det er sannsynlig at angrepsmidlene i eventuelle angrep vil involvere hugg-/ stikkvåpen eller kjøretøy.

Powered by Labrador CMS