Innfører midlertidig bevæpning i hele landet

POD innfører midlertidig bevæpning for innsatspersonell over hele landet, etter at PST la fram en skjerpet trusselvurdering.

Publisert Sist oppdatert

Fra torsdag 5. november innføres det midlertidig bevæpning av innsatspersonell over hele landet. Dette skal vare i tre uker, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

− Befolkningen kan i perioden oppleve økt tilstedeværelse av synlig og bevæpnet politi. Slik vi vurderer situasjonen nå, oppfordrer politiet alle til å fortsette hverdagen som normalt, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Den midlertidige bevæpningen innføres etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har kommet med en skjerpet trusselvurdering. Politidirektoratet skriver i pressemeldingen at de er i tett dialog med PST om hvordan situasjonen i Europa påvirker norske forhold.

30. oktober offentliggjorde PST en oppdatert trusselvurdering hvor trusselnivået er uendret, men trusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet. Politidirektoratet skriver at det ikke foreligger noen konkret trussel mot Norge, men at hendelsene i Europa den senere tiden er en påminnelse om at politiet alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Politidirektoratets rolle er å koordinere politiets innsats og iverksette tiltak som sikrer en best mulig beredskap i hele landet. Trusselnivået er uendret, men på bakgrunn av den skjerpede trusselen har politiet iverksatt tiltak vi mener er nødvendige, sier Bjørnland.

PSTs trusselvurdering beskriver det som sannsynlig at et eventuelt angrep motivert av ekstrem islamisme vil utføres av en enkeltperson som angriper folkeansamlinger eller symbolmål som politi- og forsvarspersonell. De mener også det er sannsynlig at angrepsmidlene i eventuelle angrep vil involvere hugg-/ stikkvåpen eller kjøretøy.

− Bevæpning vurderes derfor som et viktig tiltak for egenbeskyttelse, og for å sikre hurtighet i responsen fra politiet for å kunne avverge eller respondere adekvat på slike hendelser, sier Bjørnland.

Powered by Labrador CMS