Ja eller nei innen ett år

Oslo politiforening ønsker en grundig vurdering av generell bevæpning i politiet. Frist for arbeidet: 12 måneder fra nå.

Publisert Sist oppdatert

Til forslag på Landsmøtet i Alta ligger det et vedtak forankret i PFs forbundsstyre om å nedsette et utvalg som skal arbeide grundig med spørsmålet.

I god tid før neste landsmøte skal det samme styret ha behandlet arbeidsgruppens rapport og legge den fram med forslag til vedtak.

Det betyr: Den som vil være med på bevæpningsdebatten, har ikke veldig god tid.

Nytt verktøy

- En snekker som krever en ny, optimal hammer for å gjøre jobben bedre, blir ikke avfeid med et forbud. Ei heller en tannlege som trenger et bedre bor for å reparere tenner på en bedre måte. Vi vet det er de operative mannskapene i Oslo som i større grad enn andre grupper innenfor PF, ønsker en debatt nå. Gruppens synspunkter må tas på alvor, sier OPF-leder Sigve Bolstad.

Han er også klar over at internt i OPF (Oslo politiforening) vil det være svært ulike synspunkter på spørsmålet om permanent bevæpnet politi. Spesielt vil mange tenke praktisk, og tenke «plunder og heft» i forhold til sin nåværende tjeneste, dersom man også skal være bevæpnet på jobb.

Mer operativ tilnærming til oppdrag og mer trening i løpet av ett år kan også bli konsekvenser enkelte operativt godkjente i dag vil stille seg kritiske til. På ledelsesnivå kan spørsmål som flere skytebaner, klart behov for flere instruktører og mer mannskap og ergo en dyrere polititjeneste, melde seg som argumenter.

- Det er ikke denne type argumenter vi trenger nå. De politioperative som nærmet daglig bevæpner seg i Oslo, må tas på alvor, krever Bolstad og sekretær Erik Eriksen.

Ja/nei

OPF ønsker Landsmøtet med på å nedsette et svært bredt sammensatt utvalg til å vurdere PF-medlemmers ja eller nei. Om det blir en spørreundersøkelse, slik PF Troms har foreslått, blir opp til arbeidsgruppen å vurdere/gjennomføre. For svarene skal foreligge innen PFs neste landsmøte på Sundvolden utenfor Oslo den 16. november 2011.

Et «ja» eller «nei» til generell bevæpning av norsk politi skal være velbegrunnet. Gruppen må svare på hvorfor de er kommet til svaret, krever OPF.

- Ingen skal holdes utenfor en slik debatt. Distriktene må med - Oslo skal ikke ha noen form for særordning. Hvorfor skal distriktene nødvendigvis stille seg negative, med de utrykningsavstandene de har? undrer Eriksen og Bolstad.

I fremtiden, når sentraliserings-forslagene i «Resultatreformen» blir vedtatt, kan kjøreavstandene bli enda lenger enn i dag. I New Zealand var det nettopp politiet i distriktene som var mer positive (77 pst) enn bypolitiet (72 pst) da de ble spurt om generell bevæpning tidligere i år.

Statistikken klar

Bolstad og Eriksen advarer mot å være forutinntatt i debatten: I tidligere debatter har man sett at statistikk ikke har bidratt i noen grad overfor nei-folk.

Men statistikkene foreligger: Antall avfyrte skudd, antall trusler med våpen, antall treff, antall skadde, antall bevæpninger, antall drepte - alt er veldokumentert.

- Folk må gjøre seg noen tanker nå. I august kan det være for sent, sier OPF-toppene, som stiller spørsmålene hvor mange politifolk man er villig til å se drept i tjeneste før man tar et valg.