Her i Brugata, ved en av de mest trafikkerte holdeplassene i Oslo, viftet en mann med kjøkkenkniv og politiet trakk våpen. Illustrasjonsbilde.
Her i Brugata, ved en av de mest trafikkerte holdeplassene i Oslo, viftet en mann med kjøkkenkniv og politiet trakk våpen. Illustrasjonsbilde.

Politiet slår tilbake: – Må stanse psykisk syk mann med kjøkkenkniv

Politiet trakk våpen og skapte frykt, skrev avisa. Nå sier politiet at de ville bevæpnet seg uansett og mener debatten om generell bevæpning ikke har noe med hendelsen å gjøre.

Publisert Sist oppdatert

I helgen slo flere norske aviser opp at en politimann hadde trukket våpen i Brugata i Oslo sentrum forrige søndag. Det skjedde da politiet skulle pågripe en truende mann med kniv.

– Det gikk en støkk i meg, fortalte øyevitnet Anders Narvestad til Aftenposten, og sa videre at han frykter at et bevæpnet politi vil føre til at politiet oftere vil ta opp våpenet og bruke det.

Politiforum vet at flere politifolk er svært oppgitte over avisoppslaget og over at politifolk på ett enkelt bevæpnet oppdrag – ett av over tusen bevæpnede oppdrag i året i Oslo – brukes i debatten om generell bevæpning.

– Ville bevæpnet seg uansett

Stasjonssjef ved Grønland politistasjon, Kåre Stølen, forteller at tilbakemeldingene de har fått tilsier at politimannen hadde god grunn til å trekke våpen.

– Det var publikum som følte seg utrygge og ringte inn om en mann som viftet med kjøkkenkniv på en av de mest trafikkerte kollektivholdeplassene i Oslo. Patruljen ble dirigert mot stedet og fikk bevæpningsordre fra operasjonsleder. Å trekke våpen i denne situasjonen når personen er ustabil, er helt innenfor, slår Stølen fast.

Han sier den midlertidige generelle bevæpninga ikke har noe med saken å gjøre. Bevæpningsordren ville blitt gitt selv om våpenet lå i bilen. I snitt har Oslo-politiet rundt to bevæpninger i døgnet, forteller Stølen.

– Politiet ville gjort det samme dersom det var fremskutt lagring som vanlig og de ikke hadde hatt våpenet på hofta. Vi har også sett at det ikke har blitt trukket våpen mer etter at våpenet havnet på hofta.

Gjerningspersonen ble etter hendelsen tvangsinnlagt 5. januar fordi han var en alvorlig fare for andre og for seg selv. Dette på grunn av økende paranoiditet og psykose. Dette gjorde også at mannen ikke kunne fengsles. 8. januar ble mannen utskrevet igjen.

Norge har en vond historie når det kommer til bruk av kniv mot uskyldige av utilregnelige personer. Tre personer drept på Valdresekspressen i 2013. Tre billettkontrollører knivstukket på en trikk i Oslo året før. Én person ble knivdrept og fem skadd på en trikk på Bislett i Oslo i 2004.

Stølen mener publikum bør være mer engstelige for ustabile og aggressive folk med kjøkkenkniv på gata, enn for politifolk som beskytter publikum.

– Politifolkene hadde fokus på gjerningspersonen. Vi skal være stolte av å ha et sånt politi, konkluderer stasjonssjef Stølen.

Tillitsvalgte reagerer

Sektretær for Oslo politiforening, Per Erik Ommundsen, reagerer også på etterspillet i mediene etter hendelsen.

– Det er utrolig at man er mindre redd for en mann med kjøkkenkniv enn en politimann med våpen. En kjøkkenkniv er et særdeles farlig våpen og dette skjedde midt blant pubilkum. At en politimann, etter å ha fått det godkjent, trekker våpen for å beskytte publikum er absolutt hjemlet i loven. Det er en pågående trussel, sier Ommundsen.

Han synes det er uheldig at enkelthendelsen brukes i bevæpningsdebatten når politiet bevæpner seg opptil flere ganger daglig.

– Av og til vurderer politifolk det slik at de må trekke våpenet. Man ønsker å velge mildest mulig maktmiddel, men intensjonen er å verne publikum. Hadde man vært alene med personen ute på et sted uten fare for tredjeperson hadde man satt seg i bilen og låst døra. Men dette er altså mitt i Oslo sentrum. Personen måtte stanses, slår Ommundsen fast.

Øyevitnet: Ville løfte bevæpningsdebatten

Anders Narvestad ble i Aftenpostens artikkel omtalt som øyevitne og sier han uttalte seg som privatperson. Politiforum kan også opplyse om at han til daglig er doktorgradsstipendiat ved Juridisk fakultet ved universitetet i Oslo, og at han ønsket å løfte bevæpningsdebatten. Han forteller til Politiforum at han først i etterkant av hendelsen fikk informasjon om hvorfor politiet bevæpnet seg forrige søndag.

– Det framstår i artikkelen som om det var politiet som skapte frykten. Er ikke det en litt vel drastisk slutning?

– Jeg ser ikke noen grunn til å kritisere politiet for hvordan de håndterte hendelsen, og sånn sett er jeg enig i at det er en løs tilknytning mellom hendelsen og spørsmålet om generell bevæpning. Der og da opplevde jeg det som skummelt at politiet trakk våpen, men det var naturligvis mindre skummelt etter at jeg fikk mer informasjon, sier Narvestad.

Narvestad forteller at Aftenposten ønsket å lage en sak der hendelsen var vinklet inn mot bevæpningsspørsmålet, og at det var noe han selv også ønsket.

– Jeg er opptatt av spørsmålet om bevæpning og synes hendelsen gav meg anledning til å løfte fram to enkle poeng. Det ene er at våpen i gatene skaper ubehag og frykt, også om det er politiet som bærer på dem. Det andre er at jeg er redd for at det oftere vil komme situasjoner hvor politiet bruker våpen, nå som politiet er generelt bevæpnet. Selv om jeg ikke kritiserer politiet for det som hendte i Brugata, er dette poeng som jeg synes hører hjemme i den offentlige debatten, sier Narvestad.

Aftenposten: Naturlig å ta diskusjonen

Håkon Borud, nyhetsredaktør i Aftenposten, sier at hendelsen ble kjent for dem etter at Narvestad kontaktet dem.

– Flere synes det framstår i saken som om politiet skapte frykten på Brugata forrige søndag. Hvorfor valgte dere denne vinklingen?

– Fra bussen vitnet satt på, så han en væpnet mann i skytestilling. Snart oppdaget han at det var en politimann. Som det står i saken har vitnet forståelse for våpenbruken, men han er likevel bekymret for at nytt bevæpningsreglement vil føre til «politiet oftere vil ta opp sitt våpen fordi det er tilgjengelig». Når et vitne reagerer med så tydelig frykt, og viser med all tydelighet at han er bekymret for en fremtid med mulig konstant bevæpnet politi, er det naturlig at Aftenposten løfter problemstillingen inn i en politisk kontekst, skriver Borud i en e-post til Politiforum.

– Politiet sier at de ville bevæpnet seg uansett i en slik sak og reagerer på at ett enkelt bevæpningsoppdrag, som det skjer i snitt to av i døgnet, kobles opp mot debatten om generell bevæpning. Er dere enige i at det er en uheldig kobling?

– Vi er selvfølgelig kjent med at politiet bevæpner seg med jevne mellomrom, og har forståelse for dette. At noe er vanlig, betyr imidlertid ikke at det ikke er relevant eller bør unntas offentlig debatt. Generell bevæpning er nå en sak som er til politisk behandling, og da er det selvfølgelig både relevant og aktutelt å løfte publikums bekymringer inn i debatten. For øvrig viser jeg til at politiet har fått god mulighet til å svare for seg. Jeg registerer også at det ikke er noen strid om fakta i saken, skriver Borud.

Per Erik.jpg
Per Erik.jpg
Powered by Labrador CMS