Politihelikopterne har fått fremskutt lagring av våpen.

Nå er helikopterne bevæpnet

I lang tid har mannskapene i politihelikopterne ønsket våpen ombord. Nå har de fått det.

Publisert Sist oppdatert

I flere år har politifolk i helikoptertjenesten bedt om å kunne få ha med seg våpen i helikopterne. I slutten av mars godkjente Oslo politidistrikt framskutt lagring av våpen i helikopterne på lik linje med det som er vanlig i politibiler.

– Det har vært et ønske fra de ansatte, og nå har vi hatt framskutt lagring i helikopterne siden 27. mars, bekrefter Gunnar Arnekleiv, fungerende leder for helikoptertjenesten til Politiforum.

For egen beskyttelse

Dette innebærer at helikopterne nå har med seg nedlåste våpen, som kan benyttes dersom situasjonen krever det.

– Dette er for egenbeskyttelse. Hvis vi må lande i usikre områder kan det være behov for å beskytte seg. Det kan være vi må lande på grunn av vær, tekniske problemer eller for å bistå med mannskap, forteller Arnekleiv.

Han understreker imidlertid at hovedoppgaven til helikopterne fortsatt i all hovedsak vil bistå bakkemannskaper.

– Vi har ikke noe ønske om å være en innsatsenhet. Oppgaven vår er først og fremst å støtte bakkemannskaper fra lufta, slår Arnekleiv fast.

At helikopterne har fått framskutt lagring nå, kan ha sammenheng med at man har sett behov for det.

– Det har vært et par hendelser som har gjort at vi har fikk større gjennomslag for dette i vår enn tidligere, forteller Arnekleiv.

Han ønsker ikke å gå i detaljer om hendelsene, men Politiforum vet at hendelser der helikopterne er blant de første på stedet og hendelser der situasjonen på bakken er uavklart er typiske situasjoner der mannskapet har følt behov for å kunne beskytte seg.

Nye typer oppdrag

Politioverbetjent i helikoptertjenesten, Lasse Iversen, er fornøyd med å ha fått fremskutt lagring. Han peker på at typen oppdrag der helikopterne er i bruk har vært i endring.

– Vi er en patrulje som har vært med på gjennomsøk av gårder og hus, og bistått lokalt politi der det er langt til andre ressurser. I grisgrendte strøk kan det hende vi er først ute. Med bevæpning vil det også kunne gjøre det lettere for oss å evakuere folk under skarpe oppdrag, forklarer Iversen.

Utviklingen de kommende årene kan også gi gode grunner til bevæpning, mener han.

– Dersom det kanskje blir færre politidistrikt og større avstander i framtiden, kan det føre til at vi er enda oftere først på stedet. Etter 22. juli har det blitt mer fokus på handlingsplikt, og med bevæpning føler mannskapene seg mer kapable til å utføre ulike typer oppdrag, fastslår Iversen.

– Det er oppdraget og ikke type patrulje som bør avgjøre om man har muligheten til å bevæpne seg, avslutter han.

Powered by Labrador CMS