Nå skal politiet på Flesland lufthavn i Bergen bære våpen på hofta.

Bevæpner politiet på Bergen lufthavn

Justisdepartementet gir tillatelse til politiet å bære våpen på flyplassområdet. - Jeg er fornøyd, sier politimester Kaare Songstad.

Publisert

I en pressemelding fra Vest politidistrikt i dag, kommer meldingen om at Justisdepartementet har gitt sitt samtykke til at politiet ved Bergen lufthavn Flesland blir bevæpnet.

Det er politidistriktet selv som har bedt om dette.

- Etter utbyggingen av Flesland ble avstand til innlåste våpen uforholdsmessig lang. Ved å innføre bevæpning på flyplassområdet sparer vi verdifulle minutter ved en eventuell hendelse. Jeg er fornøyd med at min anmodning fikk gjennomslag. Dette gjør vi for å ivareta sikkerhet til reisende og ansatte ved flyplassen på en enda bedre måte, sier politimester Kaare Songstad i pressemeldingen.

Vest politidistrikt opplyser at de mener bevæpning er nødvendig for å beskytte flyplassen ved et eventuelt terrorangrep.

Støttes av POD

Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet (POD) sier direktoratet har vurdert anmodningen.

- Etter grundig overveielse støtter vi Vest politidistrikt i at bevæpning ved Flesland er et nødvendig tiltak, sier Vangen i pressemeldingen.

POD peker på at bevæpning kan sette politiet i stand til å respondere raskere dersom et angrep på flyplassen skulle inntreffe.

- Bevæpning er derfor nødvendig for å ivareta politiets innsatsevne og sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse eventuelle angrep og begrense skadeomfanget av et pågående angrep, sier Vangen.

To og et halvt år etter Gardermoen

Politiet på Gardermoen lufthavn ble bevæpnet midlertidig for tre måneder i november 2017, etter en anmodning fra Øst politidistrikt som POD videresendte daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

– Dersom det skulle skje en terrorhendelse på Gardermoen, er skadepotensialet stort. I en slik situasjon er det viktig at politiet raskest mulig kan respondere, sa Amundsen da på en pressekonferanse.

– Hvorfor nøyer man seg med Gardermoen? Bør man ikke også bevæpne andre viktige punkter midlertidig nå? spurte Politiforum.

– Det må vi komme tilbake til, for norsk lov har strenge bestemmelser for når vi kan bevæpne politiet midlertidig. Men jeg har altså tatt initiativ til å se på en lovendring som kan muliggjøre permanent punktbevæpning. Gardermoen ble først ut, fordi det forelå en konkret forespørsel fra politimesteren, svarte Amundsen.

I februar 2018 forlenget Amundsens etterfølger Sylvi Listhaug (Frp) bevæpningen i åtte nye uker.

Med Listhaugs etterfølger Tor Mikkel Wara (Frp) som pådriver, vedtok Stortinget fire måneder senere å åpne for permanent punktbevæpning i politiet.

Siden har politiet på Gardermoen søkt om og fått tillatelse til dette.

Powered by Labrador CMS