Disse vil bli beredskapsdirektør

Blant søkerne er beredskapsdirektør Tone Vangen og seksjonsleder for livvakttjenesten i PST, Helge Mehus.

Publisert Sist oppdatert

Søkerlisten til stillingen som avdelingsdirektør i beredskapsavdelingen i Politidirektoratet er offentliggjort. På lista er blant annet nåværende beredskapsdirektør Tone Vangen, som tok over stillingen 1. februar 2019, da daværende beredskapsdirektør Knut Smedsrud gikk til Justisdepartementet for å lede en utredning om «beredskap og nasjonal sikkerhet».

I utgangspunktet skulle han bli i departementet i ett år, før han skulle returnere til POD. Men i september meldte Smedsrud at han fortsetter arbeidet i Justisdepartementet, og sier opp stillingen som beredskapsdirektør. Dermed ble stillingen lyst ut.

Se hele søkerlisten lenger ned i saken.

Tone Vangen har nå søkt på stillingen, som hun ble innbeordret til i februar i fjor. Hun har tidligere vært politimester i Salten fra 2005 til 2011 og politimester i Nordland fra 2016. Som politimester i Nordland har hun også vært ansvarlig for Hovedredningssentralen i Nord Norge.

Blant søkerne er også Helge Mehus, sjef for livvaktseksjonen i PST. Han kom fra stillingen som leder av Beredskapstroppen, som han ledet i seks år. Han var også nestleder for Beredskapstroppen i seks år, og har til sammen 25 års erfaring herfra.

Disse har søkt på stillingen som avdelingsdirektør i beredskapsavdelingen.

1. Mikalsen, Stian Alexander (44) M Assistent drift

2. Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****

3. Bonesmo, Ketil (51) M Fagdirektør

4. Gaustad, Stig (55) M Sikkerhetssjef, stabssjef og seksjonsleder for seksjon for Operasjonssenter, beredskap og sikkerhet, FOT

5. Reuterdahl, Ulf Erik (61) M Hospitant.

6. Vangen, Tone Elisabeth (54) K Beredskapsdirektør

7. Krokaas, Fredrik (39) M Politiadvokat

8. Mehus, Helge (50) M Seksjonsleder

9. Mortensholm, Hans Petter Laahne (51) M Konstituert beredskapsdirektør

10. Kristensen, Ole Kristian (51) M Avdelingssjef

11. Haugen, Karl Petter (51) M Stabssjef

12. Tolloczko, Philip Christopher (48) M Politiinspektør / Seksjonsleder

13. Kandidaten trukket seg (logg) ***** **** *****, *****

14. Bokhari, Laila (46) K Non-resident fellow.

15. Bryn, Georg (42) M Avdelingsdirektør - leder av Krisestøtteenheten (KSE)

16. Unntatt offentlighet, K ***** **** *****, *****

17. Tvedt, Even (39) M Vice President - Head of Corporate Security & Emergency Response

18. Kandidaten trukket seg (logg) ***** **** *****, *****

19. Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****