- I første fase vil særlig distrikter som har blitt pålagt grenseoppgaver prioriteres, sier justisminister Monica Mæland.

Her kommer de nye politistillingene

De første 150 nyansatte fordeles til seks politidistrikter.

Publisert

Justisminister Monica Mæland ga i forrige uke Politidirektoratet (POD) i oppdrag om å ansette opptil 400 politifolk, for å styrke beredskapen på grunn av sykefravær og karantene i forbindelse med koronaviruset.

I første omgang vil POD raskt ansette inntil 150 personer på bakgrunn av tidligere rekrutteringsprosesser i politidistriktene, skriver Justisdepartementet i en pressemelding. Stillingene vil i hovedsak bli fordelt til distrikter som nylig har blitt pålagt oppgaver innen indre Schengen grensekontroll, heter det videre.

 - Dette skjer i flere faser, og i første fase vil særlig distrikter som har blitt pålagt grenseoppgaver prioriteres, det vil si Øst, Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark politidistrikt, sier justisminister Monica Mæland  i pressemeldingen.

I fase to vil POD lyse ut inntil 250 stillinger, som vil bli fordelt til politidistriktene med utgangspunkt i et sett kriterier, som distriktenes innbyggertall og fravær hos egne mannskaper.

­- Det er mange motiverte og kvalifiserte personer som har søkt jobb i politiet, men som enda ikke har fått jobb. De kan politiet nå rekruttere. Denne løsningen vil tilføre politiet ressurser på en rask og fleksibel måte, sier Mæland.

Justisministeren uttaler også at politiet i en svært vanskelig situasjon må ha mannskapene de trenger for å sikre trygghet, lov og orden i Norge.

- Derfor styrker vi beredskapen i Norge med inntil 400 politifolk, sier Mæland.

LES OGSÅ: - Vi melder oss til tjeneste

Baserer seg på tidligere rekrutteringsprosesser

POD arbeider nå med å rekruttere de opptil 400 personene som skal settes inn i aktiv polititjeneste. Ansettelsene har en varighet på seks måneder, men med mulighet for forlengelse på inntil ett år.

- Vår viktigste jobb er å sikre trygghet, lov og orden i Norge. Jeg er derfor svært glad for at vi nå styrker politiberedskapen i Norge ved å ansette ferdigutdannede politifolk som ikke jobber i etaten i dag, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en nyhetsmelding.

De 150 som skal ansettes i første runde vil bli ansatt på bakgrunn av tidligere rekrutteringsprosesser i politidistriktene.

- Vi har over tid hatt svært mange søkere til politibetjentstillinger i politiet, og nå får vi anledning til å rekruttere personer som ikke nådde opp i konkurransen ved siste korsvei, sier Bjørnland videre.

Får ekstra midler

Nylig ble det også kjent at politiet får ekstra midler til å dekke nyansettelsene. 

- Politidirektoratet har fått opplyst at det vil komme midler fra Justis- og beredskapsdepartementet til å ansette opp til 400 politiutdannede og nødvendig materiell og utstyr til dette. Politidirektoratet har fokus på å omprioritere fra annen aktivitet til arbeidet rundt koronautfordringen for å mest mulig unngå merutgifter, sa Roger Bjerke, direktør i styringsavdelingen i Politidirektoratet til Politiforum onsdag. 

Han la til at hvordan det totale omfanget blir, vil de komme tilbake til i ettertid av den pågående situasjonen nå. 

Forhandlingssjef Roar Fosse i Politiets Fellesforbund har tidligere fortalt at det jobbes med å ta høyde for at de som søker kan ha utløpt IP-godkjenning.

- Det er ikke slik at det løper flust med ferdigutdannet politipersonell med gyldig IP-godkjenning rundt i samfunnet vårt, uten å være ansatt i politiet. Når bestillingen er å ansette 300-400 polititjenestemenn, må man også finne løsninger på dette, har Fosse tidligere uttalt til Politiforum.

LES OGSÅ: Politiet må hanskes med korona-saker

Powered by Labrador CMS