I Sverige vurderer man nå flere tiltak for å bemanne politiet utenfor byene og tettstedene.

Vurderer å la svenske politifolk ta med våpen hjem for å sikre beredskapen på bygda

Og ser til norske løsninger for å sikre nok politifolk.

Publisert

Da Sverige iverksatte sin politireform reduserte de antall politidistrikter (politiregioner) til seks. Den største av dem, politiregion Nord, utgjør omtrent halve Sveriges areal.

Mens svensk politi har rettet store ressurser inn mot særlig utsatte områder i svenske byer, og blant annet gitt politifolk tillegg for å jobbe der, finnes det ingen slike områder i politiregion Nord. Fokuset på den svenske landsbyga er minimalt, og de mer grisgrendte strøkene er i ferd med å bli glemt av politiet, skriver Polistidningen.

Nå har imidlertid svensk politi satt i gang et arbeid for å se på hvordan beredskapen kan ivaretas i det enorme distriktet. En av ordningene som vurderes er å gjeninnføre en gammel bakvaktsordning, der politifolk kan ta med seg tjenestevåpenet og annet utstyr hjem og ha det innlåst i sitt eget hus.

Ulempen med ordningen er en kjent historikk med tyveri av våpen og utstyr. De tillitsvalgte er også redde for at ansatte skal oppleve å gå hjem fra lange vakter, for så å bli kalt ut fra hjemmet sitt i hviletiden.

 (Teksten fortsetter under kartet)

Ekstreme avstander 

Svensk politi er delt i sju regioner, men én av dem dekker halve landet.

Arbeidsgruppen som vurderer hvordan politiet i region Nord skal ha tilstrekkelig beredskap, ser også til norske løsninger. Derfor har svensk politi nylig besøkt politiet i Mo i Rana. 

– Vi opplever det som tøft når det kommer til bemanning her hjemme, men sånn jeg forstod svenskene virker det enda verre på andre siden av grensa, sier politistasjonssjef i Mo i Rana, Hege Viken.

Den svenske delegasjonen kom fra område Södra Lappland. Der er det ikke uvanlig at politifolk kjører enkeltpatruljer. På natten dekker bare én patrulje et område på størrelse med Danmark. Responstidsmålinger er et ukjent fenomen.

– Dette er jo ganske interessant med reformen i Norge, fordi vi i Sverige ikke har slike mål for responstid. Det er mer en sånn følelse om det er OK eller ikke. Slik det er nå kan nærmeste
politipatrulje være 25 mil unna, eller den kan være like i nærheten, men det er klart at også våre innbyggere helst ønsker at de hadde politiet nært hele tiden, fortalte Louise Karlsson, tillitsvalgt i svenske Polisförbundet, til Rana Blad tidligere i februar.

Da Nærpolitireformen her hjemme ble iverksatt og det ble bestemt at norsk politi skulle ha politikontakter i kommunene, ble økonomisk kompenasjon for å få politifolk til å bosette seg lokalt løftet fram som en mulig gulrot. Nå tenker også svensk politi i de baner, for å gjøre politihverdagen på bygda mest mulig attraktiv.

– Store deler av Norge er områder uten tettsteder og politiet der er eksperter på dette. Blant annet betaler de utdanning for personer som velger å bli boende. Selv har vi også snakket om muligheten for å betale et ekstra tillegg, lignende det politifolk som jobber i spesielt utsatte områder får, sier Louise Karlsson til Polistidningen.

Politiforum besøkte den svenske landsbygda i fjor: Den svenske politikrisen

Powered by Labrador CMS