MER PENGER: Regjeringen foreslår å gi millioner til politiets beredskapssenter på Taraldrud. Slik kan det nye beredskapssenteret se ut, ifølge tegnigner.

660 millioner til beredskapssenteret på Taraldrud

I statsbudsjettet for 2018 vil regjeringen legge til rette for nytt beredskapssenter.

660 millioner kroner foreslås å brukes over statsbudsjettet 2018 for å få på plass politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune.

Totalt innebærer forslaget at anlegget vil stå ferdig i 2020 og koste inntil 2,6 milliarder kroner.

– Hvert minutt teller når akutte og uforutsette hendelser oppstår. Beredskapssenteret gjør at vi vil ha flere ressurser tilgjengelig på kortere tid, med umiddelbar tilgang på transportkapasitet og riktig utstyr, og medfører dermed en vesentlig styrking av den nasjonale beredskapen, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) på regjeringens nettsider.

Reguleringsplanen for beredskapssenteret på Taraldrud ble vedtatt i høst med en rekke støyreduserende tiltak. Det skjer etter sterke reaksjoner over lengre tid og protester fra naboer og en rekke politikere. 

Beredskapstroppen, bombegruppa, krise- og gisselforhandlertjenesten og politiets helikoptertjeneste blir lokalisert på beredskapssenteret. Samlokaliseringen gjør at de nasjonale beredskapsressursene vil være bedre rustet til felles oppdrag, ifølge regjeringen.

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å gi 867 millioner til økt beredskap - blant annet mer penger til de nye politihelikoptrene.

Powered by Labrador CMS