UTLØYST: PST-sjef Benedicte Bjørnland blir ny direktør i Politidirektoratet. Nå er stillingen som leder for PST utlyst.

Stillingen som PST-sjef er utlyst

Ønsker en person med juridisk embetseksamen, eller master i rettsvitenskap.

Publisert Sist oppdatert

I desember ble det klart at Benedicte Bjørnland forlater PST for å bli ny politidirektør. Nå er stillingen som ny PST-sjef utlyst. 

Stillingen er et åremål på seks år, som kan forlenges i ytterligere seks år. 

I utlysningsteksten skriver Justis- og beredskapsdepartementet at de søker en «strategisk, utviklingsorientert og handlekraftig leder til å lede PST de neste årene». 

Solid ledererfaring 

De presiserer videre at det å være sjef for PST er en krevende stilling. Et sammensatt trusselbilde, og endringer i samfunnet både nasjonalt og internasjonalt, setter store krav til personen som får jobben. 

Lederen av PST har ansvaret for å utvikle sikkerhetstjenesten slik at den til enhver tid møter disse endringene. 

- Departementet ønsker en grundig rekrutteringsprosess for å få på plass ny PST-sjef. Som det fremkommer av kunngjøringsteksten ønsker departementet blant annet en strategisk, utviklingsorientert og handlekraftig leder, skriver Andreas Bjørkund, senior kommunikasjonsrådgiver i Justisdepartementet, i en e-post til Politiforum. 

Til stillingen ønsker departementet en person med høyere utdanning, helst på masternivå. De legger til at de helst ønsker noen med juridisk embetseksamen, eller master i rettsvitenskap. Personen må ha solid ledererfaring, være samfunnsengasjert og ha analytiske evner. 

Vedkommende må også kunne kommunisere i det offentlige rom på en tydelig og tillitvekkende måte. 

Fristen for å søke er 10. mars 2019. 

Benytter samme rekrutteringsselskap

Som vanlig når politiets ledere skal ansettes, er det rekrutterer Bente Paulsrud i selskapet Amrop Delphi som står for utsilingen av kandidater. 

Politiforum har tidligere skrevet om hvordan rekrutteringsselskapet Amrop Delphi har blitt benyttet i flere titalls lederstillinger i politiet. 

I 2018 hadde rekrutteringsselskapet vært involvert i ansettelsen av alle 12 politimestere, alle 12 visepolitimestere, lederne for særorganene og forvaltningsorganene, assisterende politidirektør, fem avdelingsdirektører, stabsdirektør, leder for internrevisjon i Polidirektoratet og andre lederstillinger i politidistriktene. 

På spørsmål om det er uheldig å bruke det samme firmaet hver gang, i og med at de har sitt nettverk og sin pool med folk som de søker i og rekrutterer fra, svarer departementet slik: 

- Departementet har besluttet å benytte byrå, blant annet på grunn av byråenes uavhengige rolle. En ordinær mini-konkurranse ble vurdert som hensiktsmessig, både for å overholde regelverket om offentlige anskaffelser og også for å sikre et godt tilbud med tanke på kvalitet og pris. Det ble sendt ut tilbudsinvitasjon til tre byråer. Det ble levert to tilbud fra henholdsvis Mercuri Urval og Amrop Delphi. Etter en samlet vurdering av tildelingskriteriene er Amrop Delphi tildelt oppdraget, skriver Andreas Bjørkund i Justisdepartementet, til Politiforum. 

Partner Bente Paulsrud hos Amrop Delphi uttalte til Politiforum i 2017 at det er en reell mulighet for et for ensidig rekrutteringsgrunnlag, og dermed en lite mangfoldig toppledergruppe, når ett firma står for så mange topplederansettelser.

- Dette er en problemstilling vi er svært bevisst på. I arbeid med et oppdrag, bygger vi på kompetansen vi har om politiet, samtidig som vi går inn med et åpent og nysgjerrig blikk for hver ny stilling. Vi diskuterer stillingsinnhold og kravprofil, og vi tilstreber et mangfold av potensielle kandidater for å synliggjøre at lederrollen kan fylles på flere måter. Vi tenker at dette «mangfoldet» både kan finnes i egne rekker og eksternt, sa hun, den gangen. 

Powered by Labrador CMS