Setter inn arbeidsledige: - Man kan se for seg midlertidig tilsettinger av utdannet politipersonell som per nå ikke har jobb, sier POD-sjef Benedicte Bjørnland.

Koronaviruset

Vurderer å sette inn arbeidsledige politifolk

- Vi har ikke fått rapportert at det er en vesentlig del av våre ansatte som er hjemme på grunn av sykdom nå, men vi planlegger for at det kan skje, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektoratet (POD) har planene klare dersom mange politiansatte blir slått ut av koronaviruset.

- Landet opplever en kritisk situasjon og dette er en ekstraordinær situasjon også for politietaten. Politiet som beredskapsaktør har en viktig rolle i å ivareta lov og orden også i nåværende unntakstilstand, herunder å bistå helsemyndighetene ved behov. Vi har ikke fått rapporter at det er en vesentlig del av våre ansatte som er hjemme på grunn av sykdom nå, men vi planlegger for at det kan skje, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Hun legger til at POD har planlagt for at det kan skje.

Er forberedt: POD-sjef Benedicte Bjørnland har planene klare dersom politiet blir rammet hardt av koronaviruset.

-  Det går rett og slett ut på at vi skal sørge for at kritiske funksjoner opprettholdes og at vi ved behov kan sideforskyve eller omrokere på mannskapsressurser. Det kan for eksempel gå ut på at IP-godkjent personell som arbeider med etterforskning, kan måtte bistå i patruljetjeneste, eller at personell som tidligere har gjort tjeneste på en operasjonssentral men nå arbeider med planlegging, flyttes tilbake til operasjonssentralen. Per nå har vi ikke fått rapportert at slike tiltak er iverksatt, men skulle sykefraværet bli betydelig, har vi planer for å møte det fortsetter Bjørnland.

Utdannede uten jobb

- Er det aktuelt å sette inn politistudenter?

- Ikke politistudenter som ikke er ferdig med utdannelsen sin, det er nok ikke der vi er per nå. Men at man kan se for seg midlertidig tilsettinger av utdannet politipersonell som per nå ikke har jobb. Det er noe man kan vurdere, fortsetter politidirektøren.

Hun presiserer at det er litt tidlig å si hva som kommer til å bli effektuert, siden koronaviruset ikke har truffet politietaten i betydelig grad ennå.

Så langt har tre personer som er ansatt i politiet har fått påvist coronaviruset, og 150 ansatte sitter i karantene. Det opplyste POD på en pressekonferanse for to dager siden. Samtidig ble det kjent at det ikke var meldt om tap av operativ evne.

LES OGSÅ: Stenger publikumstjenester i politiet

- God løsning

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, mener det er en god ide å gi jobb til nyutdannede politifolk som er arbeidsledige, for å bistå i dagens situasjon. 

- At politistudentene som er arbeidsledige får jobb er en god løsning. Det ønsker vi velkommen. Vi skal bidra til å styrke politiberedskapen, og slik det er nå er vi i en kritisk situasjon. Dette er et forslag som kan øke beredskapen, sier Bolstad. 

Politiforum kjenner også til at man ser på mulighet for å reversere avvikling av politireserven. Politireserven består av mannskaper som har fullført millitær førstegangstjeneste og som deretter utfører plikttjeneste i Politireserven resten av tjenestetiden.

- Hva tenker du om dette? 
- Hvis man i Justisdepartementet og POD vurderer det som et godt tiltak, for å sikre beredskapen vil vi støtte det, sier Bolstad.

Powered by Labrador CMS