VOKSER: Politiets sikkerhetstjeneste mener nynazistorganisasjonen vokser i omfang. Her fra en demonstrasjon i Sverige fjor hvor nazister fra Norge og Sverige deltok.

PST frykter nazist­organisasjon og russisk etter­retning

Legger fram trusselvurderingen for 2018.

For første gang nevner Politiets sikkerhetstjeneste den nazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelse» (DNM) med navn.

Dette var blant temaene da PST-sjef Benedicte Bjørnland la fram den nasjonale trusselvruderingen for 2018 i dag. 

Hun sier organisasjonen har hatt økt aktiviteten det siste året.

– Vi ser på dette som en alvorlig utfordring. De har et stort voldspotensial og har selv evne til å begå voldshandlinger. DNM har som mål å vokse, hvor innvandring og radikalisering vil stå sentralt. Dette appellerer til mange og mange kan bli utnyttet og rekruttert.

Dette er den samme organisasjonen som politiet lot marsjere fritt i gatene i Kristiansand i fjor sommer. Det at politiet tillot en slik demonstrasjon fikk flere til å reagere, særlig da en rolig motdemonstrant ble satt i håndjern av politiet.

I Sverige ble en langt større demonstrasjon slått hardt ned på da 500 nazister fra samme organisasjon demonstrerte ulovlig i Göteborg.

TRUSLER 2018: PST-sjef Benedicte Bjørnland la i dag fram rapporten om hva som er en trussel mot Norge det kommende året.

Demonstrasjoner og markeringer

PST forventer vedvarende innsats for å rekruttere flere medlemmer det kommende året.

– Dette vil komme til syne gjennom ulike typer demonstrasjoner og offentlige markeringer. DNM har tette bånd til den svenske fraksjonen, og er avhengig av dens støtte for å gjennomføre større markeringer og videreutvikle organisasjonen her i landet. For DNM vil negativ omtale i media og forbud mot markeringer brukes for å styrke det interne samholdet og rekruttere flere til miljøet. Dette forventer vi vil være en effekt som vil forme miljøet også det kommende året.

Bjørnland understreker at det er lite sannsynlig at høyreekstreme grupper vil begå terrorhandlinger i 2018.

– Ved en eventuell høyreekstrem terrorhendelse, vil denne sannsynligvis være utført av en enkeltperson, eller få personer, som handler på eget initiativ.

Justisminister Sylvi Listhaug sier rekrutteringen må forhindres.

– Vi må jobbe for at det ikke blir flere medlemmer og at DNM vokser. Dette er en nazistisk organisasjon som står for jødehat og har meninger om hudfarge og religion som er helt uakseptable her i Norge. I Sverige er miljøet langt større, og vi må jobbe for å forhindre at disse får fotfeste i Norge.

– Ekstrem islamisme den største trusselen mot Norge

Andre viktige tema som PST mener er en trussel mot Norge det kommende året, er ekstrem islamisme og russisk etterretning. 

– Selv om de norske islamistmiljøene er svekket, har ekstreme islamister vært den største terrortrusselen mot Norge, og er det også i 2018 også, påpeker Bjørnland. 

Samtidig er det russisk etterretning som har størst skadepotensial for Norge. 

– Virksomheter innen norsk forsvars- og beredskapssektor, statsforvaltning, forskning og utvikling samt virksomheter innen kritisk infrastruktur, er å anse som særskilt utsatte etterretningsmål. Flere lands etterretningstjenester har interesser innenfor disse områdene og vil kunne utføre handlinger til skade for våre interesser.

Fortsatt samme trusselnivå

Fra april til november 2017 vurderte PST det som «sannsynlig» at det ville bli gjennomført terrorangrep mot Norge. Deretter ble dette nedjustert til at et angrep er «mulig».

Slik er det fortsatt i dag.

– I årets trusselvurdering tegner vi et bilde av terrortrusselen som redusert, men i andre europeiske land er den høy. Aksjoner må påregnes, sier Bjørnland.

Powered by Labrador CMS