Venstre vil ha 700 nye politifolk hvert år

Dørum mener Storberget ikke tar hensyn til økt avgang fra politiet

Publisert Sist oppdatert

– Venstre mener vi trenger 700 nye politifolk hvert år. Bakgrunner er at Politidirektoratet har lagt frem tall som viser at 140 politifolk antatt slutter hver år. Det er dobbelt så mye som tidligere antatt. I tillegg kommer en befolkningsvekst som gjør at vi må ha 700 nye politifolk hvert år for å nå målet om to polititjenestemenn pr 1000 innbygger, sier Venstres Odd Einar Dørum.

I tillegg gjentar han sitt tidligere engasjement for å få på plass en karrierevei innen aktiv uniformert utetjeneste som innebærer økt lønn og kompetanse for å stimulere til at flere politifolk blir i tjenesten. Han viser til at det samme ble gjort legene hvor det ble skapt en karriererevei der man ble utdannet som spesialister i Allmennmedisin.

Må gjøre det mer attraktivt

- Når vi vet at 9 av 10 politistudenter vurderer alternative yrkesløp utenfor politiet og at at antatt frafall av politi i aktiv tjeneste er større enn antatt, trenger vi å øke opptaket til Politihøyskolen. og vi må gjøre det mer attraktivt å bli i politiet ved å sette i gang systematisk videreutdanning for en karrierevei innen aktiv uniformert utetjeneste som innebærer økt lønn og kompetanse, sier Dørum.

Han mener at grunnlaget for bemanningsrapporten har endret seg.

– For å forhindre at politidekningen (antall politiårsverk pr. innbygger) synker til et nivå som ikke er forsvarlig ut fra et trygghetsperspektiv, må politikken justeres, sier Dørum og viser til at Venstre mener følgende grep må tas:

1. Opptaket på Politihøgskolen må økes ytterligere, til 700 pr. år. Dette betyr blant annet at utdanningskapasiteten i Oslo må utvides, fornyes og forbedres.

2. Det må utvikles systematisk videreutdanning for en karrierevei innen aktiv uniformert utetjeneste som innebærer økt lønn og kompetanse for å stimulere til at flere politifolk blir i tjenesten.

3. Etterforskning av ”bandekriminalitet” må koordinere og sentraliseres.

4. Gateinnsats i de store byene må styrkes.

Powered by Labrador CMS