3000 nye stillinger - 750 til Oslo

3000 nye stillinger til politiet og økt opptak til Politihøgskolen.

Publisert Sist oppdatert

- Politiet må ha en bemanning som står i forhold til de oppgavene de skal utføre, sier Odd Einar Dørum.

Dørum mener at hvis Norge skal ha samme politidekning som Danmark, må antallet stillinger økes med 600. Skal vi samme dekning som Sverige, må vi øke med 1600 stillinger.

Venstre foreslår at Politihøgskolen øker opptaket til ca 550 pr. år.

- Da vil vi få en økning på ca 2100 politifolk etter 10 år, sier Dørum, og forklarer hvofor:

- Politiet har en rekke kjerneoppgaver knyttet til trygghetsskapende arbeid, opprettholdelse av ro og orden og kriminalitetsbekjempelse. Men politiet har også en rekke andre oppgaver, og sammenlignet med Sverige og Danmark har norsk politi flere roller utover kjerneoppgavene. Politiet i Norge har for eksempel oppgaver innen sivil rettspleie, utlendingsforvaltning samt redningstjeneste og annen krisehåndtering. Slike oppgaver gir politiet en lokal forankring og innebærer at norsk politi er tilgjengelig. Men det medfører også at politiets ressurser presses. Kapasiteten på de eksisterende politihøgskolene er sprengt og for å kunne utdanne nok politi er det hensiktsmessig at det nå etableres en ny politihøgskole, i tillegg til de avdelingene vi har i Oslo og Bodø.

Venstre mener sivile innen politiet i større grad enn i dag kan overta oppgaver som for eksempel transport av fanger, arrestforvarere, forsterkede kontortjenester og sivile spesialister i støttefunksjoner.

- Samtidig mener vi det er nødvendig å øke antall politijurister. Derfor har vi i dag foreslått overfor Stortinget at politiet øker rekrutteringen av sivile stillinger og politijurister med ca. 90 personer i året. Det vil gi ca 900 nye stillinger etter 10 år.

- Dersom disse forslagene gjennomføres vil politiet til sammen tilføres 3000 nye stillinger over en tiårsperiode. Vi foreslår at minst en fjerdedel av stillingene besettes i Oslo-området, sier Dørum.

Forslaget til Venstre har i dag blitt lagt frem i Stortinget.

Powered by Labrador CMS