460 nye stillinger til politiet

- Nesten for godt til å være sant.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektør Ingelin Killengreen var svært godt fornøyd med justisminister Knut Storbergets styrking av sivile i politiet.

460 nye sivile stillinger så Killengreen på som en «gavepakke» fra Knut Storberget. Sett i sammenheng med tiltakene i statsbudsjettet for 2009, er dette en av de største satsingene på politiet noensinne, ifølge justisministeren.

Nådd regjeringen

Politidirektoratet har sagt at politiet innen 2020 trenger 1000 nye sivile stillinger til politiet. Nå er de nesten halvveis på vei for å nå målet.

- Denne bevilgningen ser vi selvsagt meget positivt på og 460 nye sivile stillinger vil få en grunnleggende betydning, sier Ingelin Killengreen.

Killengreen har informert om at de i løpet av noen uker kan komme i gang med å utdanne nye arrestforvarere. Søkerlistene er allerede fulle.

Arne Johannessen og Politiets Fellesforbund har over lengre tid jobbet hardt for å flere sivile inn i politiet. PF tar dette som en aksept for at budskapet om en politikrise har nådd regjeringen og er en bra delvis løsning på problemet.

Rask avklaring

- Her ønsker vi en rask avklaring. Vi har fått inn meget gode søkere, og styrkingen av sivile i politiet vil bety at vi kan frigjøre opp mot 280 politifolk, sier Ingelin Killengreen.

Justisminister Knut Storberget var tydelig fornøyd da ha la frem regjeringens krisepakke.

- De som har ropt på politimilliarden har fått den nå. Vi trenger en forsterkning av politiet og det gjør vi noe med nå, sier Knut Storberget.

- Regjeringen vil med sin tiltakspakke motvirke arbeidsledighet. Det gjør at vi allerede i 2009 har muligheten til å komme halvveis til å oppfylle bemanningsutvalgets mål om 1000 nye sivile årsverk i politiet, sier justisminister Knut Storberget.

Ved å tilsette flere sivile, kan polititjenestemenn raskt frigjøres fra oppgaver som ikke krever politifaglig utdanning, mener Storberget.

460 nye sivile stillinger fører til at om lag 280 polititjenestemenn kan frigjøres til operativt arbeid. Det gjelder blant annet polititjenestemenn i stillinger som arrestforvarer, transportør, grensekontrollør og revisor, men også oppgaver som krever annen spesialkompetanse. Det er også behov for flere sivile stillinger for å dekke en økende saksmengde når det gjelder utleggsforretninger, gjeldsordningssaker, utstedelse av politiattester og utlendingsforvaltningen.

Styrking i Oslo

Oslo politidistrikt får 100 av de 460 nye stillingene. Det vil blant annet frigjøre om lag 60 årsverk som i dag brukes til transport og vakthold ved Oslo tinghus til operativ polititjeneste. I tillegg vil styrkingen kunne brukes til innsats mot datakriminalitet og økonomisk kriminalitet. Politiforum har vært i kontakt med justisdepartementet i forbindelse med fordelingen av de sivile stillingene ut til politidistriktene, men ifølge informasjonssjef Gunnar Johansen var ikke fordelingen klar for offentliggjøring. Justisministeren sier at det har vært dialog mellom han og Politidirektoratet i forbindelse med fordelingen.

Jan Bøhler i Arbeiderpartiet har lenge engasjert seg i rusproblematikken i hovedstaden, og håper regjeringens satsing på mobile politiposter snart kommer opp og står.

- Jeg har mast på en ny politipost på Oslo S siden den ble lagt ned. Derfor er denne satsingen veldig bra. I tillegg bør det rasket mulig komme en mobil politipost ved nedre Grünerløkka. Det er særdeles viktig at politiet er synlig i nærmiljøet, sier Jan Bøhler.

Powered by Labrador CMS