Barnevold til overflaten

Fra 2008 til i fjor økte anmeldte seksuelle overgrep, vold, eller vold i nære relasjoner mot barn, med 50 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Mens det i 2008 ble foretatt 1070 dommeravhør, økte dette til 1599 saker i 2009 viser tall fra Domstolsadministrasjonen.

- Det er ingenting som tyder på at dette gjenspeiler en reell økning i vold mot barn, mener politiinspektør, Benedicte Høgseth, i Politidirektoratet (POD).

Hun peker på flere forhold som har ført til økningen:

- Det har vært økt fokus både innad i politiet og blant øvrige etater på seksuelle overgrep og vold mot barn. Dette fører til at flere bekymringer og saker rundt overgrep mot barn kommer til politiets kunnskap, sier hun.

Politiet foretar flere dommeravhør av barn som har vært vitne til vold i nær familie. Det er foretatt en lovendring i Straffeprosessloven og forskrift om dommeravhør som har hevet aldersgrensen for når det bør foretas dommeravhør av barn, fra 14 år til 16 år.

Høgseth mener også at barnehusene har vært en medvirkende årsak til at flere overgrep har blitt anmeldt fordi det tverrfaglige samarbeidet som pågår der, senker terskelen for folk som ønsker å melde fra.

Utviklingen er både ønskelig og positiv i den forstand at den gir signaler om at barn som er utsatt for- eller vitne til overgrep i større utstrekning enn tidligere både blir sett, hørt og fulgt opp av fagpersoner, avslutter Høgseth.

Powered by Labrador CMS