Lavere alkoavgifter ga økte problemer

Økt alkoholforbruk, økt salg av alkohol og flere promillekjørere. Det ble resultatet da Finland reduserte sine alkoholavgifter med 33 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Det viser tall fra det finske sosialdepartementet, og resultatene får nå følger på flere områder. Både politiet og sosialmyndighetene har fått problemene rett i fanget.

Da nabolandene ble EU-medlemmer i 2004, senket Finland sine alkoholavgifter for å tilpasse seg prisene i de baltiske landene. Finland fryktet et rush av handlelystne landsmenn til de baltiske nabolandene, og da spesielt til Estland, som har gode forbindelser med Finland. Estland hadde også før EU-medlemskapet lavere alkoholpriser enn i Finland, men EU-medlemskapet gav finnene grobunn for ytterligere frykt for økt handelslekkasje til nabolandet.

20 billige ferger daglig

Fra Helsingfors til Tallinn (Estland) går det 20 daglige fergeavganger, og prisene finnene må betale med de ulike fergene er fra 20 euro tur/retur. Kommunikasjonen er altså så god at frykten for lekkasje var godt begrunnet.

I 2004, året da Finland reduserte sine alkoholavgifter, reiste 1,2 millioner mennesker mellom Helsingfors og Tallinn bare med Silja Line, ett av de fire fergeselskapene som trafikkerer strekningen over Østersjøen.

Og hvordan har så Finland merket den sure svie etter å ha redusert sine avgifter?

1.mars 2004 reduserte landet alkohol-avgiftene i snitt med 33 prosent. Avgiftene på vin ble redusert med 10 prosent, øl med 32 prosent og sprit med 44 prosent. Tall fra det finske sosialdepartementet (www.stm.fi) viser at hver finne dette året drakk i gjennomsnitt 10,3 liter sprit (beregnet ut fra 100 pst. alkohol) mot 9,4 liter i 2003.

Sosialdepartementet skriver på sine hjemmesider at økningen i alkoholbruken samtidig har ført tilkraftig økning i de sosiale og helsemessige problemene i landet. En rekke tverrfaglige prosjekter iverksettes for å forebygge økte problemer som følgeav alkoholmisbruk.

Alko – det finske svaret på Vinmonopolet – har også fått merke at alkoholavgiftene har innvirkning på salget. Polet melder om en omsetningsøkning på 40 prosent etter reduksjonen.

Flere fyllekjørere

Men også politiet har fått merke forskjell siden avgiftsreduksjonen. Politiets tall viser at antall promillemistenkte økte med 1000 i perioden 1. januar – 1. april mot tilsvarende periode året før. Antallet fyllekjørere med høy promille (over1,2 promille) økte eksempelvis fra 2711 til 3388 bilister i tremånedersperioden. Lavpromillisttallet var henholdsvis 1881 i 2003 mot 2156 i tilsvarende periode året etter.

Antall promillekontroller skal derfor økes, varsler finsk politi.