En kartlegging NRK har gjort viser lav bemanning og saker som blir liggende uløst. Enhet sentrum ved Oslo politidistrikt har over 500 uløste saker liggende.
En kartlegging NRK har gjort viser lav bemanning og saker som blir liggende uløst. Enhet sentrum ved Oslo politidistrikt har over 500 uløste saker liggende.

Nærpolitireformen

Avdekker store og omfattende problemer

En kartlegging NRK har gjort viser at overgrepssaker blir liggende, politifolk slutter og et skyhøyt arbeidspress. Tillitsvalgte i 11 av 12 distrikter beskriver «kriselignende tilstander».

Publisert

NRK har kontaktet samtlige politidistrikts tillitsvalgte, både fra Politiets Fellesforbund og Politijuristene, og beskriver en situasjon med lav bemanning og saker som hoper seg opp. 

Alvorlige saker blir liggende

Kartleggingen viser at det ofte er snakk om alvorlige saker, som volds- og overgrepssaker som blir liggende uløst. Bare ved enhet sentrum i Oslo politidistrikt ligger over 500 saker uløst. Disse sakene omfatter alt fra identitetstyverier til trusler og vold. 

Alle politidistriktene melder om problemer, med unntak av Troms. Ifølge Politiets Fellesforbund har politidistriktet romslig økonomi som brukes til nyansettelser, men forteller at det er for lite folk i flere av de geografiske driftsenhetene. 

Fungerende politidirektør Håkon Skulstad forteller til NRK at noe må gjøres med problemene.

– Vi har stor forståelse for at folkene våre er frustrert over at sakene blir liggende, men ikke minst så forstår vi at de som er rammet av disse sakene forventer en raskere avklaring enn det vi gjør i dag. Vi må jobbe med dette utover høsten sammen med politimestrene for å få mer ressurser inn på dette området.

Over 55.000 henleggelser

Tall NRK har presentert i forbindelse med kartleggingen, viser at over 55.000 saker har blitt henlagt etter sammenslåingen av Oslo og Asker og Bærum politidistrikt. Nærmere ti prosent av de anmeldte sakene er henlagt på grunn av manglende kapasitet, viser tall fra Oslo politidistrikt. Av de henlagte sakene hadde 3337 saker «kjent gjerningsperson».

På tross av de høye tallene mener politimester i Oslo politidistrikt, Hans Sverre Sjøvold, at tallet ikke sier så mye i seg selv. I en uttalelse til NRK sier Sjøvold at det blir meningsløst å bruke et tall på slik måte, og at de fleste sakene blir henlagt uten etterforskning. Han mener likevel at enkelte av sakene burde vært etterforsket grundigere.