Vil øke statusen til politiets fotsoldater

- Det krever kunnskap å være første politimann på en trafikkulykke og å takle ungdom på rek

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum sier i dagens Aftenposten at det bør være mulig for politiets fotsoldater å skape en egen karrierevei.

Det er stor gjennomtrekk i politiets ordenstjeneste. De flesteforsvinner videre til andre jobber i politietaten etter to-tre år. Detsynes Odd Einar Dørum er synd. Han mener utviklingen kan snus ved åskape et kompetansegivende lønnssystem, en karrierevei som økerstatusen for politiets fotsoldater, ifølge Aftenposten.

- Det krever kunnskap å væreførste politimann på en trafikkulykke og å takle ungdom på rek. Det erogså viktig å gjøre de riktige tingene på et drapsåsted og i møte medpsykisk syke mennesker. Politifolk i operativ tjeneste er Norgesdøgnåpne sosialkontor, sier Dørum til Aftenposten.

Han ser for seg egne kurs forå videreutvikle kompetansen i ordenspolitiet - og at eksempelvis enperiode som spaner i Oslo politiets gjengprosjekt kan gi et lønnsløft.

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen