Responstid mai

Her er politiet for sent ute:

I følgende distrikter er politiet for sent ute til områder med mindre enn 2000 innbyggere (gjelder 80% av utrykningene). Tallene er oppgitt i minutter.

Distrikt Resultat/Krav/Diff.

Hordaland 44/40/-4

Sogn og Fj. 58/45/-13

Sunnmøre 72/50/-22

Helgeland 74/50/-24

Gudbrandsdal 35/30/-5

Salten 58/50/-8

Midtre H. 58/50/-8

Østfinnmark 61/45/-16

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen