Nå skal forskerne under­søke om politi­reformen gjør politiet bedre
(Foto: Erik Inderhaug)

Nå skal forskerne under­søke om politi­reformen gjør politiet bedre

Bidrar politireformen til at politiet leverer bedre kvalitet i tjenesten? Det spørsmålet håper nå en gruppe forskere å få svar på.

Arbeidsforskningsinstituttet, Universitetet i Oslo og Fafo forbereder nå et forskningsprosjekt som skal se nærmere på hvordan politireformen utspiller seg der hvor reformen er ment å gi effekt: I relasjonen mellom politi og publikum.

Forskerne skal se på om politiansatte erfarer at de klarer å levere bedre tjenester til publikum. Og de skal finne svar på om politiledere og førstelinjen er enige i vurderingene.

– Prosjektet startet i 2017, og vi har gjennomført seks gruppeintervjuer med ansatte i førstelinjen i Oslo politidistrikt, og 16 intervjuer med det vi kaller nøkkelinformanter. Dette er ledere og andre ansatte i Oslo og i POD som kan gi oss mer utdypende informasjon om hvordan politireformen er ment å fungere, eller hvordan den fungerer i praksis, sier forskningsleder Christin Thea Wathne hos Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo.

Hun forteller at de om kort tid vil sende ut et spørreskjema på e-post til samtlige ansatte i politiet.

– Her prøver vi å fange inn både positive og negative effekter av reformen. Vi ser på hva er det vi får og hva er det vi eventuelt mister? Vi er spesielt interessert i hvordan nærpolitireformens mål om kunnskapsstyrt politiarbeid, herunder politiarbeid på stedet, etterretningsdoktrinen og digitalisering av arbeidsprosesser, påvirker yrkesutøvelsen og kommunikasjon med lokalsamfunnet, sier Wathne.

Thea Wathne og Helene Gundhus skal forske på reformen. Foto: Privat

I løpet av 2018-2019 skal prosjektet munne ut i to kapitler i to ulike bøker om politiet i regi av Politihøgskolen. I tillegg vil en enkel rapport presenteres på et frokostseminar som er åpent for alle. Prosjektet er finansiert av Difi og Politihøgskolen/Universitet i Oslo.

De som deltar i prosjektet er, i tillegg til Wathne, forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) OsloMet Helene O. I. Gundhus, professor i kriminologi, Universitetet i Oslo /professor II Politihøgskolen og Niri Talberg, seniorforsker Fafo.

Til toppen