Mener selskapene har blitt strengere

Glad loven nå blir endret.

Forsikringer en del av folks trygghet, et supplement til det offentliges dekninger, sier justisministerKnut Storberget til Aftenposten.

Justisministerenble tidlig i sin statsrådsperiode kontaktet av foreldre og mennesker som harblitt nektet forsikring.

-Mitt bestemte inntrykk er at forsikringsbransjen har blitt strengere. I noensituasjoner har de gått for langt. Det har i seg selv vært en motivasjon formeg å kjøre denne saken, sier Storberget. Han er glad loven nå blir endret.

-Forsikring er en del av folks trygghet. Mange av nektelsene jeg har sett harklart vært urimelige. Det minste vi kan gjøre er å synliggjøre situasjonen.

Haner enig i at forsikring ikke er en menneskerett, ifølge Aftenposten.

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen