Malinois i politiet

Malinois i norsk politi

  • Det er 37 godkjente malinois i norsk politi.
  • De utgjør ca. 17 prosent av alle tjenestehunder.
  • 7 av dem er søkshunder, mens de resterende 30 er patruljehunder.
  • Malinois utgjør nesten 25 prosent av patruljehundene i norsk politi.

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen