Ledige stillinger i PST

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. PST er en flerfaglig tjeneste med stor variasjon i både oppgaver og medarbeidere, og har behov for ansatte med variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo samt kontorer i alle landets politidistrikt.

Ledige stillinger i PST: http://www.pst.no/om/jobb/

Pioneren

Etter 25 år med politiforskning takker professor Liv Finstad for seg. Nå gjør hun opp status for sitt forhold til politiet. Men det er én ting hun angrer på.

Til toppen