Korrupsjonsdømt i Høyesterett

En polititjenestemann fra Helgeland er i Høyesterett dømt til åtte måneders fengsel for grov korrupsjon.

Polititjenestemannen ble opprinnelig frikjent i tingretten i juni 2010, men deretter dømt i lagmannsretten etter at Spesialenheten for politisaker anket saken.

Vedkommende anket deretter saken til Høyesterett, som opprettholdt dommen, melder Brønnøysunds avis. De forkortet imidlertid fengselsstraffen med to måneder. I tillegg er polititjenestemannen fradømt retten til å inneha stilling i politiet, og får inndratt 55.000 kroner, skriver avisen.

Dommen kommer etter at polititjenestemannen i 2007-2008 skal ha jobbet for å påvirke utfallet i en namssak han behandlet. Polititjenestemannen skal for dette ha mottatt en økonomisk fordel fra en av de involverte i namssaken.

Pioneren

Etter 25 år med politiforskning takker professor Liv Finstad for seg. Nå gjør hun opp status for sitt forhold til politiet. Men det er én ting hun angrer på.

Til toppen