Hver fjerde student stryker på PHS

26 prosent av PHS-studentene fikk ikke vitnemål.

93 studenter av 358 studenter ved Politihøgskolene i Bodø ogOslo fikk ikke vitnemål i år.

- Når det skjer samtidig som vi har enbemanningskrise vi ikke har sett maken til i politiet, er dette svært negativt,sier forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund til VG.

Ledelsen ved Politihøgskolen i Oslo er ikke overrasket overat så mange studenter stryker.
- Det er vanlig at en stor andel av studentene ikke får vitnemål nårvårsemesteret er ferdig, sier leder for utdanningsavdelingen, Geir NormannValaker, til VG. Han påpeker at de fleste tar opp igjen eksamenene slik at defår vitnemålene sine innen et halvt år.

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen