Høyre refser Storberget

- Uansvarlig og uforståelig.

- Dialogen med Storberget har tydeligvis brutt sammen, sier Elisabeth Aspaker (H)til Nettavisen.

Høyre ser ikke på utspillet som et ledd i lønnsforhandlinger:

- Det handler om å forhandle seg frem til en størrepolitistyrke i en tid de har for mange oppgaver. Nå er det viktig at vi får etslagkraftig politi, sier Aspaker

- Det er uansvarlig og uforståelig av Storberget slår håndenav et slikt tilbud.

Ifølge Aspaker er det konstruktivt av politiet å legge etkonkret tilbud på bordet.

- Politiet utfører noen av samfunnets viktigste jobber.Hvorvidt det skal være 500 nye årsverk, har vi ikke tatt stilling til, mendagens akutte situasjon må løses, poengterer hun.

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen