Justiskomiteen på Stortinget 2013-2017.
Justiskomiteen på Stortinget 2013-2017. (Foto: Stortinget)

Her er den nye justiskomiteen

Stortinget har fått ny justiskomité etter valget. Her er oversikten.

Stortingets justiskomité består nå av fire representanter fra Arbeiderpartiet, fire representanter fra Høyre, to fra Fremskrittspartiet og en representant hver fra Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Komiteens arbeidsområder er rettsvesen, kriminalomsorg, politiet, andre justisformål, sivil beredskap, rettferdsvederlag, alminnelig forvaltningslovgivning, straffelovgivning, prosesslovgivning og alminnelig sivillovgivning.

Hadia Tajik.jpg
Hadia Tajik.jpg Foto: Stortinget

Justiskomitteens leder er tidligere kulturminister for Arbeiderpartiet, Hadia Tajik. Representant for Oslo.

Anders B Werp.jpg
Anders B Werp.jpg Foto: Stortinget

Første nestleder er Høyres Anders B. Werp, som er representant for Buskerud.

Kjell Ingolf Ropstad.jpg
Kjell Ingolf Ropstad.jpg Foto: Stortinget

Andre nestleder er Kristelig Folkepartis Kjell Ingolf Ropstad, representant for Aust-Agder.

Øvrige medlemmer er:

Jorodd Asphjell.jpg
Jorodd Asphjell.jpg Foto: Stortinget

Jorodd Asphjell, Arbeiderpartiet. Representant for Sør-Trøndelag.

Margunn Ebbesen.jpg
Margunn Ebbesen.jpg Foto: Stortinget

Margunn Ebbesen, Høyre. Representant for Nordland.

Jan Arild Ellingsen.jpg
Jan Arild Ellingsen.jpg Foto: Stortinget

Jan Arild Ellingsen, Fremskrittspartiet. Representant for Nordland.

Hårek Elvenes.jpg
Hårek Elvenes.jpg Foto: Stortinget

Hårek Elvenes, Høyre. Representant for Akershus. (Møter fast for Jan Tore Sanner)

Per Christian Frølich.jpg
Per Christian Frølich.jpg Foto: Stortinget

Peter Christian Frølich, Høyre. Representant for Hordaland.

Kari Henriksen.jpg
Kari Henriksen.jpg Foto: Stortinget

Kari Henriksen, Arbeiderpartiet. Representant for Vest-Agder.

Jenny Klinge.jpg
Jenny Klinge.jpg Foto: Stortinget

Jenny Klinge, Senterpartiet. Representant for Møre og Romsdal.

Ulf Leirstein.jpg
Ulf Leirstein.jpg Foto: Stortinget

Ulf Leirstein, Fremskrittspartiet. Representant for Østfold.

Lene Vågslid.jpg
Lene Vågslid.jpg Foto: Stortinget

Lene Vågslid, Arbeiderpartiet. Representant for Telemark.

Til toppen