Gir 21 millioner mer til PST

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får 21 nye millioner i revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

Pengene skal blant annet brukes til styrking av cybersikkerheten, melder VG.

- PST har som høyeste prioritet å forebygge terror. Det er viktig for vår sikkerhet at vi har en sikkerhetstjeneste som er rustet til å utføre sitt samfunnsoppdrag på en god måte. Derfor foreslår regjeringen å øke bevilgningen til PST med 21 millioner kroner, sier justisminister Grete Faremo til avisa.

Revidert nasjonalbudsjett legges fram tirsdag 15. mai.

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen