Advarer politifolk

Mot å legge seg ut på Facebook.

Til sammen 1.400 av landets 8.900 politifolk har lagt ut personlige opplysninger om seg selv og sine kontakter på nettsamfunnet Facebook.

Tall fra i fjor viser at de 1.400 politifolkene hadde lagt ut bilder og personlige opplysninger om seg selv, familie, venner og kolleger i forumet «Politiet» på Facebook. Også hele klasser på Politihøgskolen lå ute i dette forumet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) slo alarm da omfanget ble kjent, og nå er tallet redusert til under 300 politifolk, skriver Dagsavisen.

- Politifolk har skjermet identitet når det gjelder trussel- og voldsepisoder, og plikter kun å oppgi tjenestenummer, ikke navn. Da er det ualminnelig korttenkt å la privat informasjon ligge åpent, ikke minst av hensyn til egen sikkerhet, sier Arne Johannessen, leder i Politiets Fellesforbund.

Han råder sine medlemmer til snarest mulig å fjerne seg fra Facebook.

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen