162 millioner til PSTs arbeid mot spionasje og sabotasje
(Torkjell Traedal)

Revidert nasjonalbudsjett:

162 millioner til PSTs arbeid mot spionasje og sabotasje

- Disse pengene er et viktig tiltak for å trygge hverdagen til folk flest, sier justisminister Kallmyr.

Regjeringen foreslår å bevilge 162 millioner kroner til Politiets sikkerhetstjeneste (PST), for å styrke evnen deres til å innhente informasjon fra det digitale rom. 

Det ble klart da regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett i dag. 

Målet er å øke PSTs tilgang på informasjon for å avdekke og forhindre spionasje, sabotasje og påvirkningsoperasjoner mot Norge. 

Investeringen skal også støtte opp om PSTs arbeid mot terror. 

- Behov for å styrke PST

PSTs hovedansvar er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. 

– Det er behov for å styrke PST slik at tjenesten har tilstrekkelig tilgang på informasjon til å kunne gi tidsriktig og relevant beslutningsstøtte, og følgelig utføre relevante tiltak for å avdekke og forhindre terror, spionasje, sabotasje og påvirkningsoperasjoner mot Norge. Disse pengene er et viktig tiltak for å trygge hverdagen til folk flest, sier justis- og innvandringsminister, Jøran Kallmyr (Frp). 

Beredskap på Svalbard

Skipet «Polarsyssel» er sysselmannen i Svalbards tjenestefartøy, som disponeres ni måneder i året. Nå foreslår regjeringen å forlenge seilingssesongen for «Polarsyssel» ut året. 

– Regjeringen er opptatt av å styrke beredskapen i nord og vi ser at maritim aktivitet rundt Svalbard øker. Derfor foreslår vi nå å utvide seilingssesongen for at beredskapen skal speile utviklingen, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, i en pressemelding. 

«Polarsyssel» har blant annet helikopterdekk for Sysselmannens helikopter. 

Skipet er viktig i redningsaksjoner og i beredskapsarbeid, blant annet ved fare for skipsforlis, grunnstøting, oljeutslipp og personskader. 

Sysselmannen bruker også «Polarsyssel» på sine inspeksjoner på Svalbard. 

Polarsyssel. Foto: Sysselmannen på Svalbard
Til toppen