Mer trygghet - mindre kriminalitet

- Ser at det skal satses videre på viktige områder

Publisert Sist oppdatert

- Tre-parti regjeringen legger ikke opp til en ny retning i kriminalpolitikken med denne erklæringen. Men vi ser at det skal satses videre på viktige områder man allerede er godt i gang med, sier forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund i en kommentar til Soria Moria-2.

- Vi legger også merke til at det skal satses på innholdet i soningen for å redusere gjengangerproblematikken i fengslene. Det synes vi er bra, sier forbundslederen.

Kriminalpolitikk var ikke et sentralt tema da statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Kristin Halvorsen og samferdselsminister Liv Signe Navarsete i ettermiddag presenterte den nye Soria Moria erklæringen - Soria Moria 2. Men i selve erklæringen har kriminalpolitikken fått eget kapittel, kapittel 16: Mer trygghet - mindre kriminalitet.

Her sier regjeringspartiene at de skal fortsette styrkingen av politiets budsjetter og bemanning. Det skal gjennomføres en driftsanalyse av politi- og lensmannsetaten, og med bakgrunn i analysen skal det gjøres et arbeid for å få mer politikraft mot 2020. Det skal også gjennomføres en kriminalitetsstudie og det skal satses videre på kompetanse, tilsyn og kontroll, utstyr, IKT og metoder.

Når det gjelder ny politihøgskole, vil det bli igangsatt arbeid med nye lokaler i Oslo. Det skal i tillegg etableres ny politiutdanning utenfor Oslo.

- Alt dette er bra. Veldig mye av det er også viktige saker for Politiets Fellesforbund, saker som er med i vår egen kriminalpolitikk for de neste fire årene. Men det Politiets Fellesforbund ikke er fornøyd med, er de vage og diffuse formuleringene. Vi er usikre på hva som blir fulgt opp i konkrete tiltak. Politiets Fellesforbund har klare forventninger om at bemanningsrapporten «Politi mot 2020» blir fulgt opp. Vi er også usikre, og spente på, hva som blir fulgt opp i statsbudsjettet. Vi har nemlig like klare forventninger om at driftsbudsjettene i politiet blir økt, sier forbundsleder Johannessen.

Regjeringserklæringen sier også at arbeidet for å redusere vold i nære relasjoner skal fortsette; innsatsen skal forsterkes og forbedres.

Det skal etableres egen innsatsstyrke mot internasjonal organisert kriminalitet for styrket samarbeid og samordning på tvers av politidistrikter og særorgan.

Regjeringsplattformen strammer inn asylpolitikken. I skjæringsfeltet mot kriminalpolitikken skal ordningen med hurtigbehandling utvides, slik at utlendinger som begår kriminalitet pågripes, får dom og sendes ut av landet så raskt som mulig. I tillegg skal det skrives avtaler med andre land slik at utlendinger kan sone straffer fra Norge i sine hjemland.

Powered by Labrador CMS