Arne Johannessen en løs kanon

Johannessen har ikke evnen til å skille mellom rollen som fagforeningsleder og rollen som leder av det norske politi med politidirektøren på topp, mener en av Politiforums lesere i et innlegg.

Publisert Sist oppdatert

I beste mening, med et utenfra blikk på politietaten...

Jeg skal egentlig ikke bry meg, men jeg gjør det likevel fordi jeg vil det norske politiet det aller beste. Jeg lufter mitt synspunkt i Politiforum, som for øvrig er et meget godt fagforeningsblad også rent politifaglig. Kanskje derfor at mange oppfatter Politiforum som politietatens offisielle blad? Siden PF-leder Arne Johannessen ofte er skarp i kanten, tillater også jeg meg å være det; Til tross for at Arne Johannessen nokså sannsynlig er den beste fagforeningsleder politiet har hatt, har han for lengst sklidd ut av rollen som «bare» fagforeningsleder. Allerede for mange år siden påtok han seg også rollen som politietatens talsperson i de fleste politifaglige spørsmål, saker som ligger langt unna hva en fagforeningsleder skal uttale seg om på vegne av politietaten. Slik har han klart å etterlate, bevisst eller ikke, et inntrykk at han er det norske politi sin fremste leder, og da er rolleblandingen kommet for langt. Han er blitt en løs kanon i politiet.

Benyttet enhver anledning til å profilere PF

Arne Johannessen har nok sett god PR for PF i å stille opp hver gang en journalist tar kontakt. OK i fagforeningssaker, men ikke i alt som vedgår politietaten. Evnen til å skille mellom sin rolle som fagforeningsleder og rollen som lederne av det norske politi med politidirektøren på topp er for lengst borte. Så kan vi være veldig enig om at de nevnte ledere i langt større grad burde vært hurtigere og oftere på banen i saker som angår politietaten, men samtidig burde Arne Johannessen vært flinkere til å avvise journalister i saker som ikke vedgår PF. En annen sak er at ved å være tydeligere i sin rolle som fagforeningsleder ville journalistene blitt tvunget til å legge større press på POD og politimestrene. Dette har politilederne imidlertid sluppet unna i mange år fordi en telefon fra en journalist til Arne Johannessen er nok til at han stiller på rappen og prater villig vekk. Fagforeningsrelatert eller ikke, det har tydeligvis ikke spilt noe som helst rolle.

Fritak fra Hardangeraksjoner

Jeg er overbevist om at flertallet av det norske folk tror at Arne Johannessen er øverste leder for politiet i Norge. Da hjelper det ikke at Arne Johannessen selv mener at han bare uttaler deg på vegne av PF. Han har for lengst etterlatt et inntrykk, og det er det som gjelder. Som den ellers så dyktige kommunikator han er, påstår jeg at han vet dette veldig godt, men at han likevel kjører et kynisk løp til det han sannsynligvis mener er til fordel for PF. Men sorry Sam, det har etter mitt syn godt for langt. Det som fikk begeret til å flomme over var da han ville åpne for at polititjenestemenn kunne søke fritak fra å fjerne demonstranter fra en mulig Hardangeraksjon. Uttalelsen ble nok av de fleste også i dette tilfelle oppfattet som politietatens offisielle mening, og desto verre. At nettopp han glipper på det mest fundamentale i det norske politi er nesten ikke til å tro. I slike spørsmål kan en ikke en gang skylde på tidspress. Overfor media skal Arne Johannessen være dreven nok til å kjøpe seg tid når utfordrende spørsmål dukker opp. Det skal ikke skytes fra hoften uten betenkningstid. Men det var akkurat det han gjorde i denne viktigste saken. Etter min oppfatning viser dette at han er blitt for rutinert i medierollen fordi rutine kan gjøre en person sløv og uoppmerksom. Det blir ikke bedre når han uttalte at beklagelsen han kom med var på grunnlag av massiv kritikk. Hvis det var først da han innså at han hadde sagt noe han aldri skulle sagt, beviser det at verken PF eller det norske politiet lenger er tjent med en fagforeningsleder som ennå ikke har sett de negative konsekvensene av sin dobbeltrolle. Beklager Arne Johannessen, det er for sent å snyte seg når nesen er borte. Som løs kanon traff du deg selv denne gang. Gi deg i tide før du treffer andre.

Powered by Labrador CMS