Politiet lekker som en sil

46 prosent av journalistene sier de har fått nyttige tips fra politiet i forbindelse med en kriminalsak.

Publisert Sist oppdatert

Dette kom frem i den store medieundersøkelsen til Respons.

– Dette forteller at det er et veldig sterkt samspill mellom politi og journalister, konkluderte professor Frank Aarebrot som har vært med å gjennomføre undersøkelsen.

Et slik samspill mener forsvarsadvokat i advokatfirmaet Stabell & Co, Mette Yvonne Larsen, er svært problematisk.

– Politiet tar ikke hensyn til at de som har krav på taushetsbelagt informasjon skal få den først. Ofte har jeg sett bilder som er bevis i en sak i VG før jeg har sett dem selv. At politiet til stadighet bryter taushetsplikten er svært problematisk, sier Larsen.

Nødvendig å bruke media

Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, vedgår at politiet mangler en helhetlig mediestrategi, og at det ofte er tilfeldig hvordan det enkelte politidistrikt håndterer en sak i media. Samtidig mener han det hører til sjeldenheten at det begås overtramp i forhold til taushetsplikten. Han peker på at det er helt nødvendig å «bruke» media både i etterforskningen av enkelte saker og i forbebyggende arbeid.

– Det er viktig å samarbeide med media for å få inn tips fra publikum. Her må man ofte gi litt, for å få noe tilbake. I tillegg er media veldig viktig i det forebyggende arbeidet, både i forhold til å informere om nye narkotikum og trender i kriminalitetsutviklingen, sier Johannesen.

Han peker dessuten på at politiet ofte ser seg nødt til å korrigere forsvars­advokatenes utspill i media.

– Det blir en kamp om sannheten, sier PF-lederen.

Dette mener Larsen imidlertid ikke er et godt nok argument.

– Vår viktigste rolle som forsvarer er å få klienten frikjent. Dermed hører det med i vår rolle å tåkelegge faktum, og da bruker jeg media. Samtidig mener jeg politiet har en annen rolle. De skal være objektive og prøve å få den rette personen dømt, sier Larsen.

Powered by Labrador CMS