Årets opptakstall ble i dag presentert av Samordna opptak.
Årets opptakstall ble i dag presentert av Samordna opptak.

Årets søkertall til Politihøgskolen

Publisert

Torsdag offentliggjorde Samordna opptak søker- og opptakstall for 2018. Igjen er det rekordhøye tall for søkere til høyere utdanning, og også i år er bachelor på Politihøgskolen et populært studium. Ifølge Samordna opptak hadde Politihøgskolens avdeling i Oslo flest søkere, fordelt på 484 kvinner og 662 med Oslo som førstevalg. Av disse 1146 søkerne har 269 søkere fått tilbud om plass.

Som følge av at studenttallet ved Politihøgskolen skal reduseres fra 720 til 550, legges bachelorutdanningen i Kongsvinger ned. Kongsvinger hadde i alt 150 studenter med Kongsvinger som førstevalg. Til sammen har 577 studenter fått tilbud om plass på Politihøgskolen i Bodø, Oslo og Stavern.

Ifølge en pressemelding fra Politihøgskolen har Bodø størst økning blant studiestedene. Årets poenggrenser er høyere enn tidligere, noe som har innvirkning på poenggrensene. I tillegg til at et av utdanningsstedene legges ned, har søkerne til Politihøgskolen også stadig bedre karakterer fra videregående skole, noe som også påvirker poenggrensen. 

Tall fra Samordna opptak: 

Lærested Søkere førstevalg Søkere tilbud
Politiutdanning, Bodø 533 142
Politiutdanning, Kongsvinger 150 0
Politiutdanning, Oslo 1146 269
Politiutdanning, Stavern 582 166
Totalt 2411 577