- Trygg politiets arbeidsvilkår

Politiet får uventet støtte.

Publisert Sist oppdatert

Politiet får uventet støtte fra Sosialistisk Ungdom i kampen mot høyere lønn og et eget risikotillegg.

Ferske tall fra Politidirektoratet viser at politiet måtte bryte med arbeidstidsbestemmelsene 50 000 ganger i 2007 for å fylle opp tomme vaktlister og tjenestesett. Den siste tidens konflikt mellom Politiets Fellesforbund og staten har ført til økt fokus på bemanningsproblemene i politiet.

- Siden 2001 har det blitt 122 færre politifolk. Dette går ut over politiets arbeid, spesielt det forebyggende. Særlig i distriktene opplever man nå en dårlig beredskap fordi flere og flere politifolk ikke ønsker å jobbe frivillig overtid. En offensiv styrking av offentlig sektor er en forutsetning for å kunne øke bemanningen i politiet og andre sektorer som jobber forebyggende mot kriminalitet, som for eksempel barnevernet og skolen, sier faglig leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Halse.

Rovdrift

Ifølge Halse er SU kritiske til at staten bedriver rovdrift på ansatte i en av de største offentlige etatene.

- Vi er også kritiske til at regjeringen har valgt å se bort ifra tariffbestemte avtaler, og at de istedenfor, uten forhandlinger, har laget en forskrift som skal diktere politiets arbeidstidsbestemmelser. Denne forskriften burde snarest trekkes tilbake og politiet må igjen få lov til å være med på å forhandle om sin egen arbeidstid, understreker Halse.

Under Sosialistisk Ungdom sitt landsstyremøte nylig, kom det frem at flere sentrale personer i organisasjonen mener politikrisen er politisk skapt over lengre tid. Politiet har for få folk og for mange oppgaver. I tillegg må prioriteringen av politiets oppgaver opp til diskusjon, og færre politifolk må bindes opp i administrative oppgaver og byråkrati.

- Regjeringens økning av sivile stillinger i politiet er et skritt i riktig retning. Flere og flere slutter i politiet eller velger andre yrker når de er ferdige på Politihøgskolen. Stadig færre ønsker seg en jobb i operativ eller forebyggende tjeneste. Hovedgrunnen til dette er at disse stillingene har høy risiko samtidig som lønna er lav, sier Andreas Halse.

Lønn til studenter

Sosialistisk Ungdom er ikke i tvil om at man på sikt er nødt til å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for politifolk for å løse den vanskelige situasjonen. Spesielt gjelder dette i de operative stillingene som har et stort arbeidspress.

- Derfor støtter vi politifolks krav om et eget risikotillegg. Politidistriktene må også sikres penger slik at bemanningen kan økes. Vi mener man også burde se på om man kan innføre lønn under praksisåret på Politihøgskolen mot at man binder seg til et pliktår etter endt utdanning. Dette vil gjøre det mer attraktivt å utdanne seg til å bli politi, og det vil kunne bedre bemanningssituasjonen i distriktene. Vi mener at samfunnet fortjener en politietat som har mannskap nok og ressurser nok til å trygge lokalsamfunn landet rundt. Vi ønsker også et politi som i større grad står rustet til å jobbe forebyggende og proaktivt. Derfor støtter vi kravet om risikotillegg til politifolk i operativ tjeneste, sier Andreas Halse.

Powered by Labrador CMS