Når arbeidsgiver pålegger ansatte å reise til og fra et annet arbeidssted enn det som er vanlig, skal det regnes som arbeidstid, har EFTA-domstolen bestemt.

Europeisk domstol: Reiser i jobben som norsk politi, skal regnes som arbeidstid

Full seier for fagforeninga.

Publisert

Det hele startet med at en politimann fra Sogn og Fjordane i 2014 tok arbeidsgiver til retten. Han ønsket å få tiden han brukte på reise i politibil og uniform til et oppdrag langt unna sin normale arbeidsplass, regnet som arbeidstid og ikke som reisetid. Det er nemlig avgjørende for om politifolk har krav på hvile og overtidsbetaling etter reisene.

Staten vant i tingretten, men en mer delt lagmannsrett ga Politiets Fellesforbund håp om at saken kunne vinnes til slutt. Høyesterett skal etterhvert behandle saken, og mens partene venter på at saken skal opp, har Høyesterett bedt EFTA-domstolen om en tolkning av sakens fakta.

Og EFTA-domstolen, som er en europeisk domstol som tolker EØS-spørsmål, gir full støtte til Politiets Fellesforbund og politimannen fra Sogn og Fjordane. Reiser i arbeidstiden skal regnes som arbeidstid, uavhengig av hvor ofte man reiser og hvor intensive reisene er.

Vil kunne få ringvirkninger

Når Høyesterett ber om slike uttalelser fra EFTA-domstolen, er det for å sikre at norsk lov tolkes i tråd med EØS-bestemmelsene. Med andre ord øker en slik rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen sjansen for at politimannen og fagforeninga vinner fram i Høyesterett.

Roar Fosse, forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund.

– Jeg er særdeles godt fornøyd med at EFTA-domstolen deler vårt syn. Nå ser vi fram til behandlingen i Høyesterett, sier forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund, Roar Fosse, til Politiforum.

I utgangspunktet må alle ansatte i Norge bruke fritid på å reise til og fra arbeid, dersom de reiser utenfor arbeidstiden.

Dette betyr:

  • At du ikke har rett på vanlig betaling når du reiser utenfor arbeidstiden
  • At reisetiden går utover hviletiden. Du må fortsatt på jobb klokken 8 neste dag hvis du reiser til klokken 22, men egentlig hadde arbeidstid til klokken 19.

Uttalelsen fra EFTA-domstolen vil imidlertid kunne rokke ved denne forståelsen. Og den vil kunne få større ringvirkninger. For politiets del, har dagens tolkning av bestemmelsene for arbeidstid og reisetid vært praktisert i flere år. Dermed kan man måtte se på om utbetalinger som er gjort tidligere har vært korrekte.

Samtidig er det flere yrkesgrupper enn politiet som kan ha vært utsatt for samme tolkning av reisetidsbestemmelsene, og uttalelsen vil således også kunne påvirke dette.

Politiforum vil komme tilbake med mer informasjon om hva konsekvensene kan være i neste papirutgave i desember.

Powered by Labrador CMS