«Jeg har opplevd å ha vært i slåsskamp og ikke nådd frem på sambandet»

Men nå er hverdagen snudd på hodet.

Publisert Sist oppdatert

Hovedverneombud Jarle Utne-Reitan i Haugesund priser seg lykkelig over at han meldte inn sambandsproblemet i distriktet til Arbeidstilsynet.

- Jeg er veldig glad for at vernearbeid nytter og arbeidet vi legger ned gir resultater. Alle operative i distriktet har på en eller annen måte opplevd å ikke få kontakt med operasjonssentralen. På den måten er det liten tvil om at de operatives helse er satt i fare, sier hovedverneombud Jarle Utne-Reitan.

Hadde ikke han meldt inn problemet til Arbeidstilsynet, ville distriktet fortsatt slitt med et samband som overhodet ikke fungerte og som i verste fall kunne resultert i at liv gikk tapt.

Nå som det digitale nødnettet er forsinket, ville problemet blitt enda større for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

- Vi snakker om to helt forskjellige verdener nå etter at vi fikk nytt samband, sier Utne-Reitan, og trekker frem følgende eksempel.

- Noen få medlemmer fra MC-klubben Hells Angels barket sammen med lokale ungdommer i gågata. Da politiet kom til åstedet og skulle be om forsterkninger, var det selvsagt ikke dekning på sambandet. Hadde det ikke vært for at en tilfeldig patrulje kom forbi og hjalp til, tør jeg ikke tenke på hva utfallet ville blitt, sier Jarle Utne-Reitan.

Bekymringsmelding

Allerede høsten 2006 mottak Arbeidstilsynet en bekymringsmelding fra hovedverneombudet i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Jarle Utne-Reitan slo i brevet fast at for politiet er manglende radiosamband en betydelig sikkerhetsrisiko for tjenestemenn i operativt politiarbeid.

Problemet var så alvorlig at politiet ikke hadde dekning på sambandet midt i gågata i byen.

- Hadde jeg ikke tatt det grepet jeg gjorde og meldt inn saken til Arbeidstilsynet, ville vi slitt med problemet i dag også, mener Jarle Utne-Reitan.

Etter at Arbeidstilsynet mottok bekymringsmeldingen, har det «blitt fart i sakene» i distriktet. Nå har alt operativt personell fått eget personlig samband med display. Prislappen for distriktet er ikke avskrekkende: 100.000 kroner.

- En liten sum for å ta vare på våre ansatte, mener hovedverneombudet.

I pålegget fra Arbeidstilsynet kom det tydelig frem at politidistriktet måtte sørge for å ha et tilfredsstillende radiosamband som ivaretok de ansattes sikkerhet på en tilfredsstillende måtte. Ansatte skal kunne oppleve å ha full trygghet i jobben, slo Arbeidstilsynet fast.

På vent

Da Jarle Utne-Reitan først tok opp problemet med Politiets data- og materielltjeneste, fikk han tilbakemelding om at «kan ikke dette vente til det digitale nødnettet er på plass»? Problemet er at Haugaland og Sunnhordland ikke var tiltenkt nytt digitalt nødnett før i tidligst 2011. Og nå som fase 0 i nødnettutbyggingen er forsinket, tørr ikke Utne-Reitan tenke på hvor lang tid de måtte vente før de hadde fått et levbart samband på plass.

Etter at det nye analoge sambandet kom på plass, har det allerede gitt resultater. Operativt mannskap har opplevd dekning i områder de tidligere ikke hadde dekning på.

- Er det ikke et lite paradoks at det først ble fart i sakene før dere meldte inn saken til Arbeidstilsynet?

- Det kan du godt si. For dette hadde aldri trengt å bli noen stor sak. PDMT hadde sitt fokus på nytt digitalt nødnett, mens vi var opptatt av å oppnå kontakt med operasjonssentralen når vi var på jobb, svarer Utne-Reitan.

80 operative

Totalt har i overkant av 80 operative i distriktet fått nye håndholdte radioer etter at saken havnet hos Arbeidstilsynet.

- Dette har vært et sammensatt problem. Både med tanke på infrastrukturen og feil på de gamle radioene i tillegg til «brukerfeil». Ledelsen i distriktet har vært på vår side hele tiden, og jeg føler at vi har hatt et godt samarbeid. Distriktets sambandsansvarlige har gjort en fremragende jobb. Nå må vi bare håpe at ikke det digitale nødnettet blir ytterligere forsinket. Men jeg tror det blir en større overraskelse om de klarer seg med denne ene forsinkelsen enn om det kommer flere, avslutter Utne-Reitan.

Powered by Labrador CMS