Blemme i Storbergets forskrift

Hindrer vakttjeneste på lensmannskontorene

Publisert Sist oppdatert

I sin iver etter å tvinge helseskadelige arbeidstidsordninger på politifolkene, glemte justisministeren å sjekke kvaliteten på forskriften han nå har iverksatt.

Frem til 1.7 var det i politiets arbeidstidsbestemmelser avtalt at reservetjeneste kunne utføres i den arbeidsfrie perioden uten at dette avbrøt den lovpålagte døgnhvilen på 11 timer.

Men Storberget har i sin nye forskrift glemt å ta med denne formuleringen.

I praksis betyr dette at de lensmannskontorene som fremdeles har reservetjeneste nå får store problemer med å sette opp lovlige vaktlister.

Praksisen til nå har vært at den som skulle ha vakt til neste dag, fortsatte når kontortiden var over på den såkalte reservetjenesten frem til neste morgen. Det kan ikke lenger gjennomføres. Grunnen er at hvis vedkommende skal på jobb neste morgen kl 08, må vedkommende ha sin lovpålagte døgnhvile først. Da må reservetjenesten avbrytes kl. 21 kvelden i forveien. Den som skal overta reservetjenesten kl. 21 må igjen ha hatt sin døgnhvile på 11 timer i forkant. Da må ordinær tjeneste avsluttes kl. 1000 samme dag. Man kan bare tenke seg hvilke utfordringer dette vil gi i forhold til oppsett av tjenestelister. Det innebærer i praksis at lensmannskontorene ikke lenger har folk nok til å dekke både reservetjenesten og dagtjenesten. Resultatet er at mange av landets kommuner ikke vil ha tilgang til politi 24 timer i døgnet.

Powered by Labrador CMS